dobrze??????? POMOCY

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 01 kwie 2014, 13:26

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 1741) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 320 ze zm.). Działając z upoważnienia Wójta Gminy .............................. do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji

zawiadamia

iż w dniu ............. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które mają ustalone prawo do przedmiotowego świadczenia w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) spełniającym warunki określone w art. 17.

Wszczęcie postępowania nastąpiło w związku z wejściem w życie z dniem 17 marca 2014 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 320 ze zm.). w sprawie przyznania pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r., przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.
Postępowanie wszczęto, ponieważ organowi znany jest z urzędu fakt, że ma Pani ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Pouczenie

W związku z prowadzonym postępowaniem informuję, iż ma Pani prawo do składania osobiście, przez pełnomocnika bądź na piśmie wyjaśnień, wszelkich dokumentów i innych dowodów mogących mieć - w Pani rozumieniu - znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy – w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania administracyjnego może Pani zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów w GOPS....... od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30, w terminie określonym powyżej.
~elena


Napisano: 01 kwie 2014, 14:05

pomoże ktoś?
~elena

Napisano: 01 kwie 2014, 15:31

???
~elena


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]