ma ktos moze wzor wniosku o przeprowadzenie wywiadu na SZO??

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 05 cze 2014, 13:44

J.W
elka21


Napisano: 05 cze 2014, 15:12

, dnia 3 czerwca 2014r.
GOPS.5211.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w


Na podstawie art. 7 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r.
poz. 567) zwracam się z prośbą o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej u osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna – Pani…………..zam. w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki nad matką …………….. zam.,,,,,,,,,,,,,,
Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
jaśka

Napisano: 05 cze 2014, 15:32

Kraków, dnia...............................


OPS.ZDO-525/ /2014

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
PanNa podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 567 ) zwracam się z prośbą o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 )
u Pana/Pani......................................................................PESEL....................................................................
zam.....................................................................................................................................................................
w celu weryfikacji prawa do zasiłku dla opiekuna o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, o który wnioskuje Pan/Pani.........................................................................................................................................
zam......................................................................................................................................................................stopień pokrewieństwa..................................

Art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 roku.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. od 15 maja 2014 r. ), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Art. 7ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy: Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres, o którym mowa w art. 2 ust .2 pkt 2, organ, o którym mowaw art. 5 ust. 1, zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dlaopiekuna.Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Otrzymują: podpis
1. adresat …...........................
2. a/a
3maj

Napisano: 05 cze 2014, 15:43

Oj sorki...to jest na ZDO ;)
3maj


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]