uchylenie decyzji SKO i umorzenie postępowania!!! co dalej!!

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 18 mar 2015, 13:53

Witajcie.Pomórzcie!
Pani składała wniosek 1.10.2015r na okres zasiłkowy 2014/2015 i wtedy dostarczyła umowę o pracę od i zaświadczenie o dochodzie za lipiec. w związku z tym, że PAni straciła zatrudnienie w starej pracy i uzyskała nowe, zrobiłam utratę do starego okresu i uzyskanie z nowej pracy. Dochód przekroczył kryterium. Wszczęłam postępowanie, wysłałam zawiadomienie o uchyleniu w części decyzji w listopadzie do starego okresu. Pani się odwołała od decyzji uchylającej zasiłek rodzinny na podstawie której zasiłek przyznany miała do 31.07.2014r a od sierpnia do października jej nie przysługiwał. SKO wydało decyzję o uchyleniu w całości i umarza postępowanie organu I instancji. w uzasadnieniu nalisali, że: w sytuacji, gdy upłynął juz okres na który zostały przyznane świadczenia, nie istnieją podstawy do uchylenia lub zmiany decyzji przyznającej na podst. art. 32 ust. 1, poniewaz taka decyzja mogłaby wywierać jedynie skutki na przyszłość, a trudno mówic o skutkach skoro okres, na który przyznano świadczenia juz dawno upłynął. Jednoczesnie należy zauważyć, iż odrębnie uregulowanym przypadkiem uchylenia bądź zmiany ostatecznej decyzji na mocy, której strona nabyła prawo do św. rodzinnych jest pobranie nienależnie świadczenia rodzinnego.W orzecznictwie sądowoadministracyjnym dopuszcza się mozliwość uchylenia lub zmiany decyzji przyznającej świadczenia rodzinne z mocą wsteczną jedynie w przypadku, gdy zasistniała sytuacja nienaleznie pobranego świadczenia rodzinnego, a co się z tym wiąże strona zobowiązana jest do ich zwrotu. (...) w przedmiotowym postępowaniu organ I instancji oparł rozstrzygnięcie na ustaleniu,że nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej strony. Jednakże w stanie faktycznym, jaki miał miejsce w niniejszej sprawie czyli w sytuacji upływu okresu, na jaki świadczenia zostały skarżącej przyznane i zakończoniu pobierania przez nia tych świadczeń na mocy zaskarżonej decyzji mozliwe było uchylenie na podst. art. 32 ust. 1 ustawy- decyzji przyznającej świadczenie w przypadku uznania,że świadczenia zostały pobrane nienaleznie.
Powyższy stan faktyczny i prawny oznacza,że skoro decyzja organu I instancji została oparta na przesłance zmiany sytuacji dochodowej strony, to w rozpoznawanej sprawie zachodzi bezprzedmiotowośc postępowania spowodowanego brakiem mozliwości uchylenia dec.ostatecznej, która z uwagi na upływ czasu na jaki została wydana utraciła swój byt prawny. Konsekwencją jest uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania wobec organu I instancji na podst art. 105 par.1 KPA."
I co z tym mogę zrobic dalej? czy mogę wszcząć od nowa postępowanie? i na podstawie jakiego artykułU?
Bo jest jeszcze taki problem, że na okres zasiłkowy 2014/2015. postępowanie jest zawieszone, bo jeśli będzie uchylenie do zeszłego okresu i przyznają zasiłek rodzinny do końca tj. października, to teraz przysługuje jej ulga, natomiast jeśli uprawomocni się, że zasiłek przysługiwał do lipca, a od sierpnia decyzja odmowna, to teraz jej nie przysługuje...
I nie wiem jak to wszystko dalej ruszyć...
Pomóżcie!!!!
Co oznacza dla mnie ta decyzja SKO i co mogę dalej zrobic w tej kwestii?
karina63


Napisano: 19 mar 2015, 14:16

NIC NIE ROBISZ, W OBIEGU PRAWNYM JEST PIERWSZA DECYZJA CZYLI, ŻE DO KONCA OKRESU ZASIŁKOWEGO MA PRZYZNANE ŚWIADCZENIA, A TERAZ JEJ PRZYZNAJESZ Z ULGĄ JAK JEJ WYCHODZI. i TYLE ;)
ELMER12

Napisano: 10 kwie 2015, 14:29

Nic podobnego! Decyzja wyszła z obiegu,ponieważ upłynął termin jej obowiązywania.Następnym krokiem który należy wykonać to uznać świadczenia za nienależnie pobrane,a następnie,gdy ta decyzja stanie się ostateczna zażądać zwrotu świadczeń.To ,że SKO umorzyło postępowanie ,bo na pewno decyzja wydana była po 31 października,więc nie mogli nic już zrobić,ale nie znaczy,że nas nie obowiązuje dalsze postępowanie administracyjne.
nata68

Napisano: 10 kwie 2015, 14:37

jak nata68... teraz to wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń
~o~


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]