pomocy elmer

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 13 maja 2015, 8:07

W dniu 24.04.2015 r. Pani złożył wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka - . Do wniosku dołączony został komplet wymaganej dokumentacji.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu.
Na podstawie dołączonych do wniosku oświadczeń o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustalono, że wnioskodawca w roku 2013 uzyskał dochód, który na dzień ustalania prawa do zasiłku rodzinnego jest dochodem utraconym i nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego (świadectwo pracy z dnia 30.06.2013 r.) Na podstawie dołączonych do wniosku oświadczeń współmałżonka wnioskodawcy ustalono, że w roku 2013 Pan nie uzyskiwała dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, który wynika z art. 5 ust. 1 (574,00 zł) w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód rodziny - oznacza to sumę dochodów członków rodziny, natomiast pkt 2a stanowi, że dochód członka rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b.
Zgodnie z art. 3 pkt 24 c ustawy o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza to uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywaniem na podstawie umowy o dzieło .
Na podstawie zaświadczenia z dnia 05.05.2015 r. Pana w pierwszym pełnym miesiącem od uzyskania dochodu to tj. miesiąc Listopad 2014 r. uzyskany dochód w wysokości 1 891,64 zł.
Miesięczny dochód trzyosobowej rodziny na dzień ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, wynoszący 1 891,64 zł, stanowi kwotę 630,55 zł na osobę i przekracza ustawowe kryterium dochodowe wynoszące 574,00 zł o kwotę 56,55 zł na osobę. Dochód „progowy” przyjęty do obliczeń ( zgodnie z art. 5 ust. Ustawy o świadczeniach rodzinnych : 574,00 zł )
Jak wynika z akt sprawy w okresie zasiłkowym 2013/2014 nie była Pani uprawniona do zasiłku rodzinnego, zatem zgodnie art. 5 ust. 3 zasiłek rodzinny na dziecko w okresie zasiłkowym 2014/2015 Pani nie przysługuje.

czy teraz ok uzasadnienie uzyskanie dochodu w roku 2014
kasdo


Napisano: 13 maja 2015, 8:15

tak
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 18427
Od: 07 maja 2014, 7:21


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron