przekroczenie - art.5 ust.3

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 19 lis 2015, 17:55

Proszę o wytłumaczenie art.5 ust.3 w części "...jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym".
Pytam, bo mam sytuację taką, że rodzina w poprzednim nie pobierała zr, a teraz przekracza. Czy przysługiwał oznacza, że zr musiał być przyznany decyzją, czy też nie koniecznie. Może to i głupio brzmi, ale kiedyś miałem taką sprawę, że SKO (wiem, wiem) stwierdziło, że oparłem się tylko na tym, że osoba nie miała przyznanego zr, ale nie zbadałem czy to zr mogła dostać, gdyby dokumenty złożyła i dała sprawę do ponownego rozpoznania. Więc musiałem od osoby brać dokumenty tak, jakbym ustalał prawo na poprzedni okres zasiłkowy i musiałem sprawdzić czy się kwalifikowała na zr choć na jeden miesiąc. Reasumując, wg SKO nie jest istotne czy potwierdzono uprawnienie do zr decyzją, tylko to czy osoba spełniała warunki, w tym dochodowe i zr mogłaby pobierać, gdyby wniosek złożyła.
artman
Stażysta
Posty: 71
Od: 05 maja 2014, 9:07


Napisano: 19 lis 2015, 18:59

Kochane SKO i ich durne pomysły.
Ja odmawiam jesli ktoś w poprzednim okresie zasiłkowym nie pobierał u mnie świadczeń i nie obchodzi mnie czy pobierał w innym opsie albo czy miałby prawo go nich gdyby składał u mnie.
"... jeżeli przysługiwał ..." nigdzie nie ma w ustawie napisane "... jeżeli przysługiwałby...." decyzje sko zależą od indywidualnej sytuacji danej rodziny i nie można ich generalizować. Jeśli się odwołają i sko przyzna to masz z głowy. ale jeśli się odwołąją i sko da do ponownego rozpatrzenia, ja bym znów odmówiła.
FSociety

Napisano: 19 lis 2015, 23:58

no ok. ale nie zgodzę się z Twoim stwierdzeniem, że nie obchodzi Cię czy pobierał w innym ops-sie, bo to akurat jest istotne. Bo - parafrazując, nie jest napisane, że pobierał w tym organie, w którym ubiega się o świadczenia na kolejny okres.
Co do meritum - czy przysługiwał zasiłek = pobierał zasiłek?
artman
Stażysta
Posty: 71
Od: 05 maja 2014, 9:07

Napisano: 20 lis 2015, 8:37

Istnieje orzecznictwo WSA wskazujące, że "przysługiwał w poprzednim okresie" = "spełniał przesłanki ale niekoniecznie z uprawnień skorzystał". I tym się kolegia kierują. Nam już parę lat temu SKO zaczęło uwalać i teraz jak mamy 5 ust. 3 to badamy czy w poprzednim okresie spełniałby przesłanki, bo nie ma co się kopać z koniem.

A co do pobierania w innym organie to nie powinno być wątpliwości, pobierał uprzednio gdziekolwiek bez warunku = obecnie spełnia 5 ust. 3.
Zaprawdę, nie masz nic wstrętniejszego ponad monstra owe, urzędasami zwane, któreż płodami są plugawego czarostwa i diabelstwa.
Oto łotry bez cnoty, sumienia i skrupulów, istne stwory piekielne, do uprzykrzania życia jeno zdatne...
Tom.
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 4710
Od: 09 mar 2005, 16:10
PL

Napisano: 20 lis 2015, 17:13

no właśnie Tom. O to mi chodziło - choć takich wyroków nie udało mi się znaleźć.
Aczkolwiek znalazłem wyrok WSA w sprawie co prawda SZO. ale sytuacja była podobna - osoba przekroczyła kryterium dochodowe na SZO, a w poprzednim okresie nie pobierała - WSA uznał, że choć przekroczenie jest dozwolone, to fakt, że nie pobierała SZO w poprzednim okresie powoduje, że art.5 ust.3 nie ma zastosowania. nie wskazał w każdym razie na konieczność zbadania czy w poprzednim okresie zasiłkowym spełniałaby kryterium. Czyli jak zwykle - wolna amerykanka....
artman
Stażysta
Posty: 71
Od: 05 maja 2014, 9:07

Napisano: 21 lis 2015, 11:03

artman pisze:choć takich wyroków nie udało mi się znaleźć.

np. II SA/Ke 372/11
Zasadę wynikającą z przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych stosuje się w przypadku, jeżeli zasiłek rodzinny "przysługiwał" w poprzednim okresie zasiłkowym. Dokonując wykładni gramatycznej tego przepisu, wskazać należy, że mówi on o "przysługiwaniu" zasiłku, a nie o przyznaniu zasiłku, tj. skonkretyzowaniu prawa w formie aktu administracyjnego. A zatem błędna jest wykładnia tego przepisu dokonana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zaskarżonej decyzji, która uzależniania przyznania świadczenia od "pobierania" w poprzednim okresie zasiłkowym zasiłku rodzinnego. Powołany przepis takiego warunku nie przewiduje. Pobierać świadczenie i mieć do niego prawo to nie są tożsame sytuacje. Świadczenie jest pobierane, jeżeli przysługuje, ale dopuszczalna jest sytuacja, że z przyznanego prawa uprawniony świadczeniobiorca nie korzysta. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń przyznawanych na wniosek. Z akt sprawy wynika, że skarżąca nie ubiegała się poprzednio, tj. przed 2010 r. o zasiłek rodzinny. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego - zgodnie z art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych - jest ustalane na podstawie wniosku osoby uprawnionej (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 października 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1216/07, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 101/07).
Skoro zatem w niniejszej sprawie dochód rodziny przekroczył w 2009 r. kwotę 504,00 zł o kwotę niższą niż wynosi najniższy zasiłek (wskazany przez organ w uzasadnieniu decyzji na kwotę 68 zł), to tym samym obowiązkiem organów była ocena wniosku K. D. przez pryzmat art. 5 ust. 3 ustawy o świadczenia rodzinnych. Konieczne jest zatem ustalenie, czy w poprzednim okresie zasiłkowym skarżącej przysługiwałby zasiłek rodzinny. Brak tych ustaleń powoduje, że Sąd nie może dokonać pełnej kontroli merytorycznej zaskarżonej decyzji.

II SA/Łd 143/11
Organy w toku niniejszego postępowania winny samodzielnie dokonać ustaleń, czy skarżącej przysługiwało uprawnienie do zasiłku w poprzednim okresie. Nie jest przy tym istotne, czy osoba uprawniona rzeczywiście z tego uprawnienia korzystała, ważne jest ustalenie, czy w owym okresie takie uprawnienie jej przysługiwało. Takie stanowisko zajął też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z 18 października 2007 r. (w sprawie I SA/Wa 1216/07) stwierdził, że dokonując wykładni gramatycznej przepisu art. 5 ust. 3 ustawy. wskazać należy, że mówi on o "przysługiwaniu" zasiłku, a nie o przyznaniu zasiłku - skonkretyzowaniu prawa w formie aktu administracyjnego. A zatem błędne pozostaje takie rozumienie przepisu, które uzależnianie przyznania świadczenia od "pobierania" w poprzednim okresie zasiłkowym zasiłku rodzinnego. Powołany przepis takiego warunku nie przewiduje. Taka interpretacja konsekwentnie rodzi obowiązek samodzielnego ustalenia, czy wnioskodawca spełniał przesłanki do przyznania świadczenia.

a co do tego SZO to może piszesz o tej sprawie, w której osoba w poprzednim okresie z SZO nie mogła skorzystać bo SZO jeszcze nie było bo taki czytałem.
Zaprawdę, nie masz nic wstrętniejszego ponad monstra owe, urzędasami zwane, któreż płodami są plugawego czarostwa i diabelstwa.
Oto łotry bez cnoty, sumienia i skrupulów, istne stwory piekielne, do uprzykrzania życia jeno zdatne...
Tom.
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 4710
Od: 09 mar 2005, 16:10
PL


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]