SZO A ZOL

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 02 sie 2016, 14:48

Pan pobiera SZO na żonę. Żona od tygodnia jest w ZOL. czy należy się mu nadal SZO? Pani pobiera też ZP, może nadal pobierać? Pani płaci za ZOL ale śmieszne kwoty
mimi


Napisano: 03 sie 2016, 7:00

nikt nie wie?
mimi

Napisano: 03 sie 2016, 13:31

zp się należy ale szo już raczej nie bo na jakiej podstawie
`aga

Napisano: 03 sie 2016, 19:47

Niby pobyt w zakładzie leczniczym nie wyklucza przysługiwania SZO.
Wyrok NSA II SA/Łd 74/15 (dotyczący ZDO (ŚP)):
Przepis art. 17 ust. 5 ustawy określa z kolei negatywne przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i jak słusznie wskazał organ II instancji, na gruncie tegoż przepisu jedną z przesłanek wykluczających możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2012r. jest umieszczenie osoby wymagającej opieki w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, i korzystanie w tejże placówce z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu. Ustawodawca przewidział jednak w treści przepisu, o którym mowa, istotne wyłączenie dotyczące osób wymagających opieki umieszczonych w zakładach opieki zdrowotnej.

W dalszej kolejności zauważyć trzeba, że po wygaśnięciu z mocy prawa decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne skarżąca nadal sprawuje opiekę nad matką, nie podejmując jednocześnie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Jedyną zmianą w stanie faktycznym sprawy w odniesieniu do stanu, kiedy skarżąca miała przyznane świadczenie pielęgnacyjne, jest zmiana miejsca przebywania matki M. K. Jak wynika z akt sprawy, z uwagi na stan zdrowia, matka skarżącej od dnia 19 kwietnia 2014r. znajduje się w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym A, gdzie pozostaje pod stałym nadzorem lekarskim oraz pielęgniarskim. Treść oświadczeń skarżącej oraz pracowników placówki A dołączonych do akt sprawy wyraźnie wskazuje, że skarżąca odwiedza matkę regularnie. Podczas częstych wizyt wykonuje czynności opiekuńcze polegające na podawaniu matce posiłków, lekarstw. Poza tym pomaga matce przy czynnościach higienicznych, zmianie odzieży, zaopatruje matkę w przedmioty niezbędne do codziennej egzystencji, jak również zajmuje się sprawami związanymi z odpłatnością matki za pobyt w przedmiotowej placówce. Z powyższego wynika, że M. K., mimo pobytu matki w placówce opiekuńczo – leczniczej, nadal sprawuje nad nią opiekę.
Człowiek jest istotą, która całe swe życie trawi na próbach przekonania siebie, że jej istnienie nie jest bezsensowne.
Albert Camus
noteev
Awatar użytkownika
Inspektor
Posty: 3079
Od: 30 sty 2016, 12:40


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]