bardzo pilne proszę o pomoc zmiana zasiłku dla opiekuna na ś

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 22 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 12 mar 2018, 8:16

Pan pobiera zasiłek dla opiekuna na niepełnosprawną mamę (mama posiada stopień znaczny od 60 roku życia). pan złożył mi wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na tą mamę, dostarczył również pisma o tym że chce zamiany zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne i gdy zostanie mu przyznane świadczenie pielęgnacyjne to zrezygnuje z zdo oraz prośbę o wszczęcie postępowania. upewnijcie mnie czy dobrze myślę: wszczynam postępowanie później robię odmowę świadczenie pielęgnacyjnego, zapewne Pan mi się odwoła pomóżcie mi z uzasadnieniem Proszę
aniakm
Praktykant
Posty: 17
Od: 24 paź 2017, 20:04


Napisano: 12 mar 2018, 9:16

też miałam już taką sytuację ale pani sama najpierw zrezygnowała ze zdo a potem złożyła na świadczenie pielęgnacyjne dałam odmowę pani się odwołała i niestety przyznali jej świadczenie pielęgnacyjne
zniesmaczona35
Starszy referent
Posty: 553
Od: 23 maja 2017, 9:29

Napisano: 12 mar 2018, 11:14

Podpinam się pod pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy osoba pobierająca SZO/ZDO złoży wniosek o ŚP i nie zrezygnuje z pobierania ww. świadczenia? Należałoby chyba podeprzeć się art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b (ŚP nie przysługuje, jeżeli os. spr. opiekę ma ustalone prawo do SZO/ZDO)?
zniesmaczona35 pisze:niestety przyznali jej świadczenie pielęgnacyjne

Nieładnie :lol:
komosia
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 291
Od: 26 sty 2018, 15:09

Napisano: 13 mar 2018, 12:53

dlaczego " niestety "
jankowska
Praktykant
Posty: 27
Od: 26 maja 2017, 9:37

Napisano: 14 mar 2018, 15:30

Skoro ma ZDO to nie dostanie SP - proste. A "groźby" że zrezygnuje z ZDO dopiero jak przyznasz SP to sobie może włożyć... :mrgreen:
"Oko za oko, ząb za ząb, złotówka za złotówkę."
Kodeks Hammurabiego
ludek
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1171
Od: 23 cze 2006, 14:51
Dolny Śląsk, Polska

Napisano: 14 mar 2018, 16:45

ludek pisze:.

kłania się Emp@tia - a wystarczyłoby logicznie myśleć i chcieć pomóc (OPomocyS chyba do tego zobowiązuje), a chcieć to móc

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 5-12-2017 sygn. akt II SA/Rz 1180/17
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BCDA65E4D9
W okolicznościach sprawy należy zwrócić uwagę na oświadczenie złożone przez skarżącą (opatrzone datą […] czerwca 2017 r.), że zgodnie z art. 27 ust. 5 u.ś.r. i art. 155 K.p.a. chce zrezygnować z zasiłku dla opiekuna w przypadku przyznana prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (stosownie do art. 155 K.p.a.)
[...]
W ocenie Sądu, z oświadczenia tego orzekające w sprawie organy zbyt pochopnie i dosłownie wywiodły, że skarżąca kategorycznie uzależniła rezygnację z zasiłku dla opiekuna od wcześniejszego przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego. Zdaniem Sądu, wynika z niego przede wszystkim zamiar zachowania przez wnioskodawczynię ciągłości pobierania świadczeń i uniknięcia sytuacji, w której nie doszłoby do przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego mimo uprzedniego uchylenia decyzji przyznającej zasiłek dla opiekuna. Zdaniem Sądu, oświadczenie to – wobec nawiązania do regulacji art. 27 ust. 5 u.ś.r. i art. 155 K.p.a. – wskazuje na pełną świadomość skarżącej co do konieczności zaprzestania pobierania świadczenia dotychczasowego. O ile jednak organy miały jakiekolwiek wątpliwości co do znaczenia tego oświadczenia, powinny podjąć działania mające na celu uzyskanie w tym przedmiocie dodatkowego stanowiska wnioskodawczyni, z wyjaśnieniem jej obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych (w myśl art. 9 K.p.a., organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, a także czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek).
Należy zwrócić uwagę, że ze wskazanych przepisów i zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynikają przy tym żadne przeszkody do jednoczesnego, zbieżnego w czasie, rozstrzygnięcia w odpowiedniej kolejności obydwu tych kwestii.
W kontekście powyższego za nieuprawnioną należało uznać dokonaną przez organy administracji odmowę przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z powołaniem się na przesłankę pobierania zasiłku dla opiekuna. Wskazany sposób procedowania w sprawie faktycznie pozbawił skarżącą realnej możliwości dokonania wyboru.
[...]
W tych okolicznościach zaskarżona decyzja jak i decyzja ją poprzedzająca zostały wydane zarówno z naruszeniem przepisów prawa materialnego mającym wpływ na wynik sprawy (poprzez błędne zastosowanie przepisu art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b w zw. z art. 27 ust. 5 u.ś.r.), jak również z istotnym naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, gdyż fakt pobierania zasiłku dla opiekuna jako nie mogący stanowić przeszkody do przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego obligował organy do uchylenia decyzji przyznającej ten zasiłek, a co najmniej do wcześniejszego uzyskania jej stanowiska w kwestii akceptacji obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych, po ich wyczerpującym przedstawieniu (art. 9 K.p.a.). Trudno również mówić o zachowaniu wyrażonej w art. 7 K.p.a. zasady prawdy obiektywnej, zgodnie z którą w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz wynikającej z art. 8 K.p.a. zasady pogłębiania zaufania obywateli, nakazującej organom administracji publicznej prowadzenie postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.
-----------
Krzysztof

- nie jestem pracownikiem OPS
Krzysztof
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 109
Od: 04 sty 2014, 2:06
EL

Napisano: 15 mar 2018, 10:23

No ok, a jakiś konkret? Bo czytam ten wyrok już nie po raz pierwszy i brak mi tu jakiegoś jasnego uzasadnienia. Uprawiać czcze gadanie i wklejać żywcem przepisy potrafi każdy.
Należy zwrócić uwagę, że ze wskazanych przepisów i zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynikają przy tym żadne przeszkody do jednoczesnego, zbieżnego w czasie, rozstrzygnięcia w odpowiedniej kolejności obydwu tych kwestii.

Czyli jak, zdaniem szanownego WSA, miałoby takie postępowanie wyglądać? Osoba pobiera ZDO, przyznaję jej ŚP, i? Zwrot ZDO pobranego za okres, na który zostało przyznane ŚP?
Nie zrozum mnie źle, ja nikomu, kto faktycznie sprawuje opiekę tego ŚP nie żałuję, ale nie mam zamiaru później tłumaczyć się kontroli.
komosia
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 291
Od: 26 sty 2018, 15:09

Napisano: 15 mar 2018, 10:42

jak nie wstrzymał zdo a złożył na świadczenie pielęgnacyjne ja bym dała odmowę ze względu na pobieranie zdo oraz na to że mama ma za poźno orzeczoną niepełnosprawność
zniesmaczona35
Starszy referent
Posty: 553
Od: 23 maja 2017, 9:29

Napisano: 15 mar 2018, 10:43

albo niech zamieni pismo i napisze ze chce wtrzymania zdo
zniesmaczona35
Starszy referent
Posty: 553
Od: 23 maja 2017, 9:29

Napisano: 15 mar 2018, 10:44

Czyli przyznać Pani SP a wtedy ona zgodnie z obietnicą zrezygnuje z ZDO.
A jak zrobi wam chochlika i nie zrezygnuje? No to wtedy napiszcie do sądu, żeby sie pi...ły z takimi wyrokami. :mrgreen:
"Oko za oko, ząb za ząb, złotówka za złotówkę."
Kodeks Hammurabiego
ludek
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1171
Od: 23 cze 2006, 14:51
Dolny Śląsk, Polska

Następna

  
Strona 1 z 3    [ Posty: 22 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]