dotyczy wszczęcia postępowania

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 21 mar 2019, 16:02

Mam prośbę czy może ktoś przesłać wzór wszczęcia postępowania administracyjnego.
liliput
Stażysta
Posty: 142
Od: 07 cze 2017, 14:34
Zajmuję się: PS


Napisano: 22 mar 2019, 8:15

Kierownik Gminnego Ośrodka Miejscowość, data
Pomocy Społecznej
ul. ...................
.......................

GOPS.PS.1.2018

Pani

zam..............


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) oraz upoważnienia Wójta Gminy z dnia 30 kwietnia 2004 r. dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w .............. do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

zawiadamiam
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące uchylenia decyzji nr 202/2014 z dnia 23.09.2014 r. (zmienionej decyzją nr 288/2015 z dnia 15.10.2015)w sprawie przyznanego zasiłku stałego na okres od 01.09.2014 r. do bezterminowo.

Pouczenie
Jednocześnie informuję, że stronie postępowania zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje prawo przedstawienia zastrzeżeń i uwag, składania wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ................ w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po upływie tego terminu decyzja administracyjna zostanie wydana w oparciu o istniejące materiały dowodowe.

………………………………
(podpis)


Otrzymują:
1. adresat
2. aa
gosia00
Stażysta
Posty: 51
Od: 09 mar 2017, 9:08
Zajmuję się: PS,ŚR i FA

Napisano: 22 mar 2019, 10:15

dziękuję bardzo
liliput
Stażysta
Posty: 142
Od: 07 cze 2017, 14:34
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny