dłużnik alimentacyjny a osoba pobierająca SZO

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 26 mar 2019, 11:43

witam, mamy dłużnika alimentacyjnego który pobiera SZO na ojca czy w związku z tym powinniśmy go zobowiązać sie do zarejestrowania w urzędzie pracy i co jesli znajda dla niego pracę co z SZO ?
sylwiagops
Stażysta
Posty: 168
Od: 04 mar 2019, 11:46


Napisano: 26 mar 2019, 13:49

????????????????????
sylwiagops
Stażysta
Posty: 168
Od: 04 mar 2019, 11:46

Napisano: 26 mar 2019, 13:54

Osoba pobierająca SZO nie może zarejestrować się w PUP.
Szarak
Podinspektor
Posty: 1012
Od: 22 mar 2017, 12:14

Napisano: 26 mar 2019, 15:24

przecież zarejestrowanie w UP nie ma wpływu na SZO
sylwiagops
Stażysta
Posty: 168
Od: 04 mar 2019, 11:46

Napisano: 26 mar 2019, 15:30

sylwiagops pisze:przecież zarejestrowanie w UP nie ma wpływu na SZO

Według ustawy o świadczeniach rodzinnych natomiast zapominasz, że oni bazują na ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 lit. j) bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
Szarak
Podinspektor
Posty: 1012
Od: 22 mar 2017, 12:14

Napisano: 26 mar 2019, 16:33

dzięki za wyjasnienie
sylwiagops
Stażysta
Posty: 168
Od: 04 mar 2019, 11:46


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]