Decyzja zł za zł

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 22 wrz 2020, 15:09

Czy ktoś dysponuje wzorem decyzji w FA zł za zł. ? I chchcialby się podzielić. Z góry dzięki !
pinezka
Praktykant
Posty: 33
Od: 24 lip 2020, 7:53
Zajmuję się: ŚW/SR/FA/DS


Napisano: 22 wrz 2020, 15:24

ORZEKAM
przyznać świadczenie w formie:
świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej, do ukończenia 18 roku życia, dla ..............., w kwocie 400,00 zł miesięcznie, na okres od 2020-10-01 do 2021-09-30.
świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej, do ukończenia 18 roku życia, dla .............., w kwocie 400,00 zł miesięcznie, na okres od 2020-10-01 do 2021-09-30.
świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej, do ukończenia 18 roku życia, dla ................ w kwocie 400,00 zł miesięcznie, na okres od 2020-10-01 do 2021-09-30

Na podstawie art. 9 ust 2 ustawy o funduszu alimentacyjnym, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do funduszu alimentacyjnego wynoszącego 900,00 zł na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 9 ust 2a tj. w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie ustalam do wypłaty kwotę w wysokości
1. świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej, do ukończenia 18 roku życia, dla ..............
2. świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej, do ukończenia 18 roku życia, dla ..........., w kwocie 348,50 zł miesięcznie, na okres od 2020-10-01 do 2021-09-30.
3. świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej, do ukończenia 18 roku życia, dla ...............a, w kwocie 348,50 zł miesięcznie, na okres od 2020-10-01 do 2021-09-30.


Świadczenie/a będzie/ą płatne w formie określonej przez Panią/Pana we wniosku, w terminie od 25 do końca każdego miesiąca.
KOPS
Praktykant
Posty: 30
Od: 19 maja 2017, 11:18
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 22 wrz 2020, 15:24

UZASADNIENIE


W dniu ...........r. wpłynął do tut. Urzędu Pani wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla osób uprawnionych: .............. oraz............. Na podstawie Pani wniosku zostało wszczęte postępowanie administracyjne. W wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji ustalono, co następuje: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli dochód w rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. Dochód na osobę w Pani rodzinie wynosi 951,50 zł miesięcznie i przekracza kryterium dochodowe określone w art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm.). Kwota przekroczenia kryterium dochodowego obliczona zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm.) wynosi 51,50 zł (951,50 zł - 900 zł = 51,50 zł) - tym samym nie jest to kwota wyższa niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobom uprawnionym -........, .........oraz......., która wynosi po 400 zł miesięcznie na każde dziecko. Różnica między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego osobom uprawnionym (400 zł miesięcznie), a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (tj. 51,50 zł) wynosi 348,50 zł (400 zł - 51,50 zł = 348,50 zł miesięczie) podlega więc wypłacie - zgodnie z art. 9 ust. 2b w/w ustawy. Zgodnie z Protokołem Ugody Sądu Rejonowego w ............ z dnia 22.01.2016r., sygn. akt............ na rzecz osób uprawnionych ........, F......... oraz M........... zostały zasądzone alimenty w kwocie po 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko. Na podstawie zaświadczenia Komornika Sądowego w ......... z dnia ............ (KMP .....) ustalono, że egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna. Tym samym organ właściwy wierzyciela przyznaje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym ........ w wys. 348,50 zł miesięczie, ......... w wys. 348,50 zł miesięcznie oraz M.......... w wys. 348,50 zł miesięcznie tj. w łącznej wysokości 1.045,50 zł miesięcznie. Zgodnie z powyższym stanem faktycznym i prawnym orzeczono jak na wstępie. Na mocy art. 20 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.
KOPS
Praktykant
Posty: 30
Od: 19 maja 2017, 11:18
Zajmuję się: PS/ŚW/FA

Napisano: 22 wrz 2020, 19:01

Dziękuje pięknie ! Czy w podstawie prawnej w decyzjach na nowy okres dopisujemy art. 72 tarczy 3.0 ?
pinezka
Praktykant
Posty: 33
Od: 24 lip 2020, 7:53
Zajmuję się: ŚW/SR/FA/DS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x