dodatek samotne a zawieszenie postępowania przez sąd czekać dalej czy to już rozstrzygnięcie ?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 30 wrz 2020, 8:30

pani złożyła na samotne wychowanie czekaliśmy na info z sądu przyszło zawieszenie postępowania na zasadzie art 177 § 1 pkt 6 Kodeks postępowania cywilnego

Art.177.§1. Sąd może zawiesić postępowanie zurzędu:1)jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;2)jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom zinterwencją główną;3)jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej;31)jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;4)jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie wdrodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzyg-nięcie sprawy cywilnej;5)w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz wrazie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy wjego nieobecności, apozwany nie zgłosił wniosku o rozpozna-nie sprawy;6)jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda wwyznaczonym termi-nie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, októrych mowa wart.2081, lub nie-wykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

czekać dalej na coś z sądu czy to już rozstrzygnięcie jest?
nowaa
Stażysta
Posty: 61
Od: 29 lip 2019, 7:55
Zajmuję się: ŚW


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x