zasiłek stały na podstawie orzeczenia ZUS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Napisano: 07 gru 2021, 11:39

Może trochę głupie pytanie ale już się zamotałam. Osoba posiada orzeczenie ZUS że jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Mogę jej przyznać zasiłek stały na podstawie tego orzeczenia?
[email protected]
Stażysta
Posty: 80
Od: 14 wrz 2018, 10:57
Zajmuję się: pracownik socjalny


Napisano: 07 gru 2021, 12:56

Tak, na podstawie decyzji lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji możesz przyznać zasiłek stały.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), zasiłek stały przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W art. 6 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej mamy natomiast określoną całkowitą niezdolność do pracy, która oznacza: całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

A więc w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2021 poz. 291 z późn. zm.) znajdujemy określenie osoby niezdolnej do pracy i kiedy orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Art. 12 ww. ustawy [Pojęcie osoby niezdolnej do pracy] ust. 1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. 2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
Art. 13 ww. ustawy [Orzekanie w sprawie niezdolności do pracy] ust. 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji, ustalona na podstawie art. 13 ust. 5 EmRentyFUSU – jest traktowana na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności”. (Tak: „Ustawa o pomocy społecznej Komentarz”, Adam Lisowski i in., Wyd. C.H.Beck, W-wa 2019 r., s. 21).
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1145
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie likwidacją szkód społecznych, usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi ;)
Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano: 07 gru 2021, 14:00

Dziękuję bardzo za odpowiedź
[email protected]
Stażysta
Posty: 80
Od: 14 wrz 2018, 10:57
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 13 gru 2021, 8:43

The quality and quantity of work produced here are absolutely informative. Thanks for sharing. 먹튀사이트
nishaknapp02
Praktykant
Posty: 47
Od: 13 gru 2021, 6:38
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x