UPOMNIENIE - PIERWSZY RAZ!! - Świadczenia rodzinne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
Wybrane tematy:
Wzory decyzji Wzory wniosków o świadczenia rodzinne - UKRAINA Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ZANIM ZAŁOŻYSZ NOWY TEMAT - PRZECZYTAJ! kwestia ŚP dopytanie Kiedy wypłacacie świadczenie rodzinne ??

Napisano: 06 gru 2022, 14:06

Mam prośbę, czy podzieli się ktoś Upomnieniem? Będę pierwszy raz wystawiać, może ktoś udzieli wskazówek?
Na dniach mija termin wpłaty nienależnie pobranych świadczeń, a pani nie dokonała wpłaty.
sofia75
Stażysta
Posty: 106
Od: 22 lis 2019, 14:03
Zajmuję się: ŚR, ŚW


Napisano: 06 gru 2022, 14:55

https://druki.gofin.pl/podglad/dzial/12 ... ersja/2403

Nie masz tu wersji edytowalnej ale masz na czym bazować.
Szarak
Awatar użytkownika
Inspektor
Posty: 4249
Od: 22 mar 2017, 12:14
Zajmuję się: Multitasking

Napisano: 07 gru 2022, 11:24

Dzięki.
Czy dobrze myślę, że jak pani ma wystawione dwie decyzje to jest jedno upomnienie?
sofia75
Stażysta
Posty: 106
Od: 22 lis 2019, 14:03
Zajmuję się: ŚR, ŚW

Napisano: 07 gru 2022, 12:01

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4 ... ityki.html

§ 4. Wierzyciel może wystawić upomnienie dotyczące więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego.
Szarak
Awatar użytkownika
Inspektor
Posty: 4249
Od: 22 mar 2017, 12:14
Zajmuję się: Multitasking

Napisano: 07 gru 2022, 15:21

doczytałam na stronie, że powinno się przed upomnieniem wysłać pismo informacyjne?
Może posiadasz jak to powinno wyglądać?
sofia75
Stażysta
Posty: 106
Od: 22 lis 2019, 14:03
Zajmuję się: ŚR, ŚW

Napisano: 07 gru 2022, 16:01

Nie wiem czy to jest poprawne bo robiłem sam takie pismo, nie mając nikogo do pomocy. Jest ono stare bo ostatnie kroki informacyjne podejmowałem w 2020 r.

INFORMACJA O UISZCZENIE NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ

Działając na podstawie upoważnienia Burmistrza ..........., informuję Pana/Panią.............. o konieczności zapłaty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie............. zł, ustalonych decyzją .............z dnia ............. r. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Należność powinna być zapłacona niezwłocznie od dnia kiedy ww. decyzja stała się ostateczna. Do dnia wystawienia niniejszego wezwania nie dokonał/a Pan/Pani zwrotu ww. kwoty, dlatego organ ponownie poucza, że należność wraz z wyliczonymi na dzień zapłaty odsetkami ustawowymi za opóźnienie należy wpłacić niezwłocznie na rachunek bankowy ....................
Jednocześnie informuje, iż w przypadku braku zapłaty powyższej należności, tut. organ podejmie stosowne kroki zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji przeciwko Pana/Pani, co spowoduje zwiększenie zobowiązań o koszty postępowania egzekucyjnego.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust.7 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm) nienależnie pobrane świadczenia podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W myśl art.6 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnych w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm) w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych.

Stosownie do art.6 §1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnych w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm) przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku.

Według art.41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Szarak
Awatar użytkownika
Inspektor
Posty: 4249
Od: 22 mar 2017, 12:14
Zajmuję się: Multitasking

Napisano: 08 gru 2022, 15:08

rozumiem, Dzięki
sofia75
Stażysta
Posty: 106
Od: 22 lis 2019, 14:03
Zajmuję się: ŚR, ŚW


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x