wniosek do sądu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 25 maja 2016, 10:07

Czy mógłby ktoś podzielić sie wzorem wniosku do sadu o zobowiązanie do leczenia odwykowego jaki składa Komisja alkoholowa oraz podać jakie należy dołączyć dokumenty, nigdy tego nie robiłam a mam pilna sprawę,i jeszcze nie mamy badania biegłego i tez bym chciała żeby przez sąd było zrobione bo człowiek nie chce nic robić, bede wdzieczna
małpa


Napisano: 30 maja 2016, 11:34

SĄD REJONOWY
W
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

Wnioskodawca: Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Uczestnik: zam
WNIOSEK
o orzeczenie obowiązku poddania się obowiązkowi leczenia odwykowego.
Działając na podstawie art.26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286.) wnosi o
1.orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu
w specjalistycznym zakładzie lecznictwa odwykowego wobec zam.
2. zasądzenie wobec uczestnika na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania
UZASADNIENIE
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wszczęła postępowanie wobec Pana na wniosek matki – z dnia 14 września 2015r. W sprawie o podjęcie działań w kierunku przymusowego leczenia odwykowego spożywa alkohol od klasy
Często wsiadał nieubrany stosownie do pory roku i temperatury na zewnątrz. Wszelkie próby rozmowy z rodzicami, rodzeństwem, rodziną nie przynosiły skutku. Po wielokrotnych namowach udał się do Poradni Uzależnień nie potrafi z tym skończyć. Został skierowany do Ośrodka Terapii Uzależnień jednak uciekł z niego. Nie chce sam wyrazić zgody na leczenie. Pod wpływem alkoholu jest agresywny,niebezpieczny dla rodziny. Mieszka z mamą i tatą. Rodzice leczą się systematycznie na serce, boją się o swoje zdrowie. Zachowanie Grzegorza pod wpływem alkoholu i narkotyków zagraża rodzinie i sobiesjednak nie wyraził zgody na leczenie szpitalne. Wezwany na posiedzenie Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stwierdził, że uzależnienie jest silniejsze od niego, próbował przestać pić ale jak tylko pojawią się koledzy to ulega. Ucieka z domu na kilka dni, rodzice zgłaszali problem na Policji. Nie wiedzą co przez ten czas dzieje się z ich synem. Wraca pod wpływem alkoholu, jest nerwowy, agresywny często wyzywa rodziców i rodzeństwo, odnosi się do nich wulgarnie, rodzice nie dają mu pieniędzy on jednak je w jakiś sobie wiadomy sposób zdobywa. Ostatnio nie wracał od czwartku do soboty. Gdy wrócił do domu był w stanie wyczerpania. Nie ma tyle silnej woli aby się samemu poddać leczeniu wezwany ponownie na Komisję dostał skierowanie do lekarza biegłego. Jednak zalecenia lekarza aby leczył się w warunkach stacjonarnych nie wykonał. Jest osobą młodą, zmienił szkołę obecnie uczęszcza do Liceum Jednak opuszcza lekcjelekceważy porady nauczycieli. Przez jego uzależnienie i zachowanie cierpi cała rodzina, rodzeństwo, zagraża sobie i innym a przede wszyskim on sam cierpi. Nie potrafi sam sobie pomóc. Jego postępowanie zmienia się tylko na chwile i wraca do nałogu.
Rodzina boi się o jego zdrowie i życie.

1.U opiniowanego rozpoznano uzależnienie od alkoholu
2.Uczestnik postępowania powinien podjąć leczenie odwykowe
3.W związku z powyższym postanowiono złożyć wniosek do Sądu o wszczęcie czynności zmierzających do skierowania Pana na leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego
Wnioskodawca wnosi o dopuszczenie następujących dowodów:
- przesłuchanie w charakterze świadka mamę
W świetle powyższych okoliczności niniejszy wniosek jest zasadny.
Komisja
1. …

W załączeniu:
1. Kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie objęcia leczeniem odwykowym
2. kopia skierowania do szpitala psychiatrycznego
3. kopa zwrotne potwierdzenie odbioru
4. wezwanie kopa
5. protokół z posiedzenia komisji kopa
6. wezwanie kopia
7. opinia psychologiczno-psychiatryczna kopia
8. wezwanie – kopia
Gość


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny