wszczęcie dot.nienależnie pobranych - czy dobrze napisałam ?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 17 maja 2013, 10:32

Wszczecie dotyczace 100zl czy dobrze napisane jest?


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ........ zgodnie z art. 61 § 4 – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ), w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 100zł / miesiąc - przyznane na córkę ...... DECYZJĄ KK/00008/SP/01/2013 z dnia 16.01.2013r.

W związku z powyższym informuję, że ma Pani prawo do czynnego udziału w postępowaniu, zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
~Felicja - NOWA


Napisano: 23 maja 2013, 11:51

Ja bym tak napisała

Zgodnie z art 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia ..... KPA (Dz u..........) zawiadamiam że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia czy zasiłki rodzine wraz z dodatkami przyznane decyzją z .................... nr...............................na dzieci........................................, były należnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.
W związku z powyższym informuję, że ma Pani prawo do czynnego udziału w postępowaniu, zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
~stoki

Napisano: 23 maja 2013, 20:11

tak
~mirian


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny