Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 08 kwie 2015, 12:26

Nie płacimy za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną tylko za sprawowanie opieki- Czy Tak?
Ale z czego się pokrywa wynagrodzenie dla Kuratora.Miał ktoś taki przypadek , bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Aga
maria11

Napisano: 08 kwie 2015, 13:07

Płacimy w obu przypadkach. Mamy kilka takich przypadków. Jest na to dotacja, nie pokrywa się tego z własnych środków. No i nie wydajesz decyzji w tej sprawie i nie przeprowadzasz wywiadu
Asia4

Napisano: 08 kwie 2015, 13:56

Płaccice, płaccie ... a potem zwracajcie. Już się o to urzędy wojewódzkie ładnie upominają.
BadAss

Napisano: 08 kwie 2015, 14:15

Generalnie jest tak, że w ustawie o pomocy społecznej jest mowa o świadczeniu w postaci wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.
To wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie postanowienia sądu.

Czy można wypłacać analogicznie wynagrodzenie dla kuratora? Moim zdaniem tak, jeżeli sąd wydał w tej kwestii postanowienie analogiczne do wynagrodzenia dla opiekuna (ze wskazaniem kto ma wynagrodzenie wypłacić). Wynika to z przepisu, który wskazuje, że do kuratora należy stosować przepisy dotyczące opiekuna.
Kwestia wynagrodzenia dla kuratora wypłacanego przez OPS jest różnie interpretowana.

Tu opisano wynagrodzenie dla kuratora (w końcowej części artykułu), z uwzględnieniem orzecznictwa:
http://prawo-porady.pl/artykuly,ubezwla ... a,719.html
kokoshaglava
Stażysta
Posty: 189
Od: 25 maja 2011, 23:20
Zajmuję się: PS
Lokalizacja: Polska

Napisano: 08 kwie 2015, 14:25

kokoshaglava

A czemu UW Kraków domaga sie zwrotu pieniedzy jakie przekazał na kuratorów ? Wiesz coś moze ?
BadAss

Napisano: 09 kwie 2015, 6:18

BadAss pisze:kokoshaglava

A czemu UW Kraków domaga sie zwrotu pieniedzy jakie przekazał na kuratorów ? Wiesz coś moze ?
Nie wiem dokładnie dlaczego, ale pewnie dlatego, że interpretacja UW jest inna niż moja. Jak napisałem Kwestia wynagrodzenia dla kuratora wypłacanego przez OPS jest różnie interpretowana.

Orzecznictwo sądowe potwierdza, że moja interpretacja nie jest nieprawidłowa:

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt III CZP 6/14
1. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.).
2. W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.
3. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja (art. 518 k.p.c.).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Rz 902/12

Organ ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za sprawowanie kurateli, w przypadku gdy sąd powszechny orzekł, że jest ono pokrywane ze środków publicznych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Sz 72/12
1. W regulacji zamieszczonej w k.r.o., dotyczącej przyznawania wynagrodzenia dla kuratora zabrakło unormowania, które wprost odnosiłoby się do sytuacji, kiedy to kurator został ustanowiony z urzędu. Brak normy prawnej w tym zakresie nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla osób, które taką kuratelę sprawują.
2. Wykładnia art. 179 § 1 k.r.o. oraz art. 36 pkt 1 lit. h u.p.s., prowadzi do wniosku, że to sąd powszechny przyznaje wynagrodzenie za sprawowanie opieki, a także kurateli - do której stosuje się odpowiednio przepisy k.r.o. o opiece - i ustala jego wysokość oraz wskazuje podmiot zobowiązany do pokrycia wynagrodzenia. W przypadku wskazania przez sąd powszechny, że wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, rola organu administracji publicznej sprowadza się do wykonania czynności materialno-technicznej, polegającej na wypłacie wynagrodzenia. Przepisy u.p.s. nie przewidują wydawania decyzji administracyjnej w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna, czy kuratora.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2006 r., sygn. akt I ACa 931/06
1. Przyznanie kuratorowi wynagrodzenia stanowi uprawnienie sądu, może on więc również odmówić kuratorowi wypłaty takich środków.
2. Przepis art. 77 ust. 1 Konstytucji RP łączy obowiązek naprawienia szkody jedynie z takim działaniem organu władzy publicznej, które jest "niezgodne z prawem". W kontekście regulacji konstytucyjnej należy je rozumieć jako zaprzeczenie zachowania uwzględniającego nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej.
kokoshaglava
Stażysta
Posty: 189
Od: 25 maja 2011, 23:20
Zajmuję się: PS
Lokalizacja: Polska


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x