WYPŁATA - Dodatki mieszkaniowe

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
Deputat węglowy zaświadczenie o dochodach Emerytura w marcu Potrącenie nadpłaty świadczenia uzupełniającego proszę sprawdzcie Śmierć zarządcy co dalej?

Napisano: 03 gru 2013, 13:17

WNIOSKODAWCA JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM LOKALU MIESZKALNEGO W DOMU WIELORODZINNYM (GDZIE MIESZKAJĄ 2 RODZINY, BRAK ZARZĄDCY)

Dodatek mieszkaniowy wypłacam do rąk wnioskodawcy?
~Tola


Napisano: 03 gru 2013, 13:18

tak
~ 0

Napisano: 03 gru 2013, 13:27

Dziękuję

a co piszecie w takim przypadku na decyzji w Pouczeniu?
~Tola

Napisano: 05 gru 2013, 11:27

ponawiam pytanie
~Tola

Napisano: 05 gru 2013, 15:30

Pouczenie:
W razie stwierdzenia, że Pan nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, do czasu uregulowania zaległości. Jeśli uregulowanie nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłacania dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie trzech miesięcy wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku albo że przyznano go w nadmiernej wysokości, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te, wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.
Wnioskodawca powinien przechowywać przez okres trzech lat dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach, w celu udostępnienia na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

~Monika

Napisano: 05 gru 2013, 19:55

Dziękuję Monika
~Tola


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x