Wyrównanie dotacji do 1268 zł - Ośrodki Wsparcia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
ŚDS a wywiady środowiskowe po 15.11.2021 JAK LICZYĆ FREKWENCJĘ W KLUBIE SENIORA Obok Lasu - dom opieki dla osób starszych Czy mogę skierowac do ŚDS klub seniora - czy może tam być oddelegowany pracownik socjalny OPS? ŚDS- likwidacja odpłatności a waloryzacja

Napisano: 09 lut 2016, 17:56

Czy są już informacje w kwestii wyrównania dotacji w Śds do poziomu 200 % ?
Anetavbv

Napisano: 10 lut 2016, 23:04

Nadal nic nie słychać :(
Bronka

Napisano: 18 lut 2016, 9:04

woj. pomorskie- dostalismy informacje ze wydział polityki będzie wnioskował o wyrównanie dotacji z rezerwy budżetu, nie będzie zwiększania miejsc, nowych ośrodków bo wszystkie pieniądze idą wyrównanie dotacji..
ZXY

Napisano: 18 kwie 2016, 22:08

Są już informacje na stronie sejmu na ten temat.
Warszawa, 01-03-2016

Zadanie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym do realizacji gminom i powiatom. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), obowiązujące do końca roku 2015 obligowały wojewodów do ustalania średniej miesięcznej kwoty dotacji, wg algorytmu zawartego w art. 51 c. Niestety taki sposób finansowania środowiskowych domów samopomocy powodował, że dotacja przekazywana na bieżące finansowanie tych jednostek była zbyt niska. Dodatkowo przyczyniał się on do powstawania różnic w wysokości finansowania tych jednostek w poszczególnych województwach. Dlatego też do ustawy o pomocy społecznej wprowadzone zostały zmiany, ustalające minimalny poziom finansowania 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy, o których pisze Pani Poseł.

Z uwagi na fakt, że zmiany te zostały ogłoszone po zakończeniu prac nad projektem budżetu, wojewodowie nie mieli możliwości zaplanowania w na rok 2016 dotacji celowych na poziomie wynikającym ze znowelizowanej ustawy. Dlatego też obecnie w budżetach wojewodów na rok 2016 brak jest wystarczających środków na finansowanie przedmiotowego zadania w wysokości określonej w ustawie.

W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uruchomić dotacje z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 83, w poz. 25 „Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na uzupełnienie budżetów wojewodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia. Środki przekazane zostaną w dwóch transzach, w ujęciu półrocznym.

W dniu 10 lutego zostało skierowane do Dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej w urzędach wojewódzkich pismo, w którym określone zostały terminy zgłaszania zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia, w tym na pokrycie skutków zwiększenia od 1 stycznia 2016 roku średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia.

Z zebranych informacji wynika, że niedobór środków finansowych na to zadanie na okres pierwszego półrocza wynosi w skali kraju ponad 23.830 tys. zł. Wysokość zgłaszanego zapotrzebowania w województwach uzależniona jest od liczby miejsc w przedmiotowych jednostkach oraz poziomu dotychczasowej dotacji. Najwyższe zapotrzebowanie przedstawiło województwo warmińsko – mazurskie (ok. 6.242 tys. zł). Kilka województw – w tym województwo łódzkie – nie zgłosiło potrzeb w przedmiotowym zakresie, zaznaczając, że zostanie ono wykazane w drugim półroczu. Obecnie trwa przygotowywanie stosownych wniosków w sprawie uruchomienia przedmiotowej rezerwy.
PRL


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x