Wzór decyzji odmownej - Dodatki mieszkaniowe

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
Deputat węglowy zaświadczenie o dochodach Emerytura w marcu Potrącenie nadpłaty świadczenia uzupełniającego proszę sprawdzcie Śmierć zarządcy co dalej?

Napisano: 22 wrz 2022, 13:14

potrzebuję wzór decyzji odmownej na dodatek mieszkaniowy powód - zbyt małe wydatki, a za duży dochód. Może być chociaż uzasadnienie:)
marzena123
Stażysta
Posty: 91
Od: 13 maja 2021, 10:20
Zajmuję się: KDR, DM


Napisano: 22 wrz 2022, 13:37

daj maila ;)
brodafix
Starszy referent
Posty: 886
Od: 26 lip 2016, 8:34
Zajmuję się:

Napisano: 22 wrz 2022, 15:08

DOSTAŁAM KIEDYŚ, może się przyda

ODMAWIAM

przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na fakt, że wydatki na normatywną powierzchnię użytkową lokalu są mniejsze od kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy.

UZASADNIENIE

W gospodarstwie domowym zamieszkuje .... os. w lokalu o powierzchni ....... m2. Łączny dochód członków tego gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi .......... zł, co w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa miesięcznie wynosi ........ zł. Wydatki za lokal za ostatni miesiąc wyniosły ......... zł. W myśl z treścią art. 6 ust. 6 pkt. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celu obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że obliczeniowe wydatki na mieszkanie wynoszą ......... zł.
Z uwagi na to, że lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody oraz instalację gazu przewodowego, zgodnie z art.6 ust.7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, wysokość wydatków należy powiększyć o wydatki ryczałtowe obliczane zgodnie z art.6a ww. ustawy (20 x ...... zł x ..... os. = ...... zł; 10 x ..... zł = ..... zł). W celu obliczenia wysokości ryczałtu stosuje się średnią cenę 1kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art.23 ust.2 pkt.18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne, powiększoną o podatek od towarów i usług, która na dzień składania wniosku wynosi ........... zł. Łączna kwota wydatków, która może stanowić podstawę ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego wynosi ......... zł .
W świetle art.6, ust.1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu .......... zł, a kwotą stanowiącą ........ % miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego ............... zł, która wynosi ........... zł (...... zł – ........ zł = - ..... zł). Ponieważ obliczona różnica jest ujemna -...... zł, stąd stosując wykładnię z przeciwieństwa do art.6, ust.1 ustawy należny dodatek wynosi 0,00 zł. Mając to na uwadze należało o r z e c jak w sentencji.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, przed wydaniem decyzji administracyjnej strona miała możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Strona ma prawo zrzeczenia się wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji.
Knapa
Starszy referent
Posty: 634
Od: 24 kwie 2019, 10:08
Zajmuję się: Dm

Napisano: 23 wrz 2022, 11:24

brodafix pisze:
22 wrz 2022, 13:37
daj maila ;)
Moge też oprosic o wzór na maila? [email protected]
muusia
Starszy referent
Posty: 606
Od: 14 wrz 2017, 9:44
Zajmuję się: dodatki mieszkaniowe


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x