Wzór decyzji - pilne ;) - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 20 lip 2021, 12:28

Hej, dysponuje ktoś wzorem decyzji uchylającej decyzję o schronieniu? ;)
Goshia89
Awatar użytkownika
Praktykant
Posty: 12
Od: 05 mar 2021, 9:48
Zajmuję się: PS

Napisano: 20 lip 2021, 13:09

nikt nie ma? :roll:
Goshia89
Awatar użytkownika
Praktykant
Posty: 12
Od: 05 mar 2021, 9:48
Zajmuję się: PS

Napisano: 21 lip 2021, 9:53

Na podstawie art. 163 oraz art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz.735), art. 7 pkt. 1, 3, 6, art 48 a ust. 1 i 2, art. 101 ust. 2 i art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876 z późniejszymi zmianami), art.15o ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz.1358)- po wszczęciu postępowania z urzędu uchylając decyzję nr …. z dnia …...
POSTANAWIAM
Z dniem …… uchylić w całości decyzję nr …… z dnia …… roku dotyczącą przyznania Panu pomocy w formie opłacania kosztów związanych z Pana pobytem w ………
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzją administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Decyzją Nr …… z dnia …… roku przyznano Panu pomoc w formie opłacania kosztów związanych z Pana pobytem w …….. w okresie od dnia ……. do dnia …... Z posiadanej dokumentacji przez tutejszy Ośrodek wynika, że od dnia …. nie przebywa Pan w w/w placówce. W związku z tym, iż nie korzysta Pan z udzielonej pomocy decyzja staje się bezprzedmiotowa dlatego należy ją uchylić. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Karola91
Stażysta
Posty: 135
Od: 22 cze 2021, 12:29
Zajmuję się: PS/KDR

Napisano: 21 lip 2021, 10:29

Karola91 pisze:
21 lip 2021, 9:53
Na podstawie art. 163 oraz art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz.735), art. 7 pkt. 1, 3, 6, art 48 a ust. 1 i 2, art. 101 ust. 2 i art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1876 z późniejszymi zmianami), art.15o ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz.1358)- po wszczęciu postępowania z urzędu uchylając decyzję nr …. z dnia …...
POSTANAWIAM
Z dniem …… uchylić w całości decyzję nr …… z dnia …… roku dotyczącą przyznania Panu pomocy w formie opłacania kosztów związanych z Pana pobytem w ………
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzją administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, 12 i 107 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Decyzją Nr …… z dnia …… roku przyznano Panu pomoc w formie opłacania kosztów związanych z Pana pobytem w …….. w okresie od dnia ……. do dnia …... Z posiadanej dokumentacji przez tutejszy Ośrodek wynika, że od dnia …. nie przebywa Pan w w/w placówce. W związku z tym, iż nie korzysta Pan z udzielonej pomocy decyzja staje się bezprzedmiotowa dlatego należy ją uchylić. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
dziękuję :mrgreen:
Goshia89
Awatar użytkownika
Praktykant
Posty: 12
Od: 05 mar 2021, 9:48
Zajmuję się: PS

Napisano: 10 sie 2021, 13:21

Mam pytanie: czy uchylając decyzję w sprawie schroniska - osoba została umieszczona w DPS - należy mieć aktualny wywiad?
API
Praktykant
Posty: 15
Od: 29 sty 2019, 11:45
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 10 sie 2021, 14:01

Powinien być wywiad, bo na jakiej podstawie uchylono jej decyzje i umieszczono w DPS?
Karola91
Stażysta
Posty: 135
Od: 22 cze 2021, 12:29
Zajmuję się: PS/KDR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x