wzór decyzji zmieniającej

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 25 mar 2014, 10:47

Na podstawie art. 104, art. 163 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267), art. 24 ust. 2, art. 102 ust. 2, art. 106 ust. 1, ust. 5, art. 109 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze. zm. ) , w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 1741 ze zm. ), oraz art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1456) oraz w oparciu o upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych .......................................
ORZEKAM

Zmieniając decyzję Nr DP- 4127 D/ /2014 z dnia .............

Zmienić decyzję w części dotyczącej okresu przyznania pomocy finansowej w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200,00 zł miesięcznie na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Pomoc finansowa od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. została już wypłacona. Kolejna wypłata świadczeń od kwietnia do grudnia następować będzie w dniu wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

UZASADNIENIE

Zmiana decyzji wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( Dz. U. z 2014r. poz. 320 ). Zmianie uległ okres na jaki przysługuje pomoc finansowa osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego. Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

~Dorota


Napisano: 25 mar 2014, 10:51

jakieś oświadczenie o wyrażaniu zgody na zmiane dajecie do podpisania?
~Ala

Napisano: 25 mar 2014, 11:04

zawiadomienie o wszczęciu postępowania
~x@x

Napisano: 25 mar 2014, 11:07

po co wszczęcie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, zmiana decyzji na korzyść strony nie wymaga jej zgody.
~ula

Napisano: 25 mar 2014, 11:18

ustawa o świadczeniach rodzinnych ma juz zmiany więc powinno być \"Dz. U. 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.\"
~kate

Napisano: 25 mar 2014, 12:28

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 poz. 320)
~Ala

Napisano: 25 mar 2014, 13:36

z tego co sie orietuję to ustawa o świadczeniach rodzinnych to 1456 ze zm. dopiero od 1 maja 2014 roku
~Dorota

Napisano: 25 mar 2014, 16:32

zmiany :
1.Dz.u. z 2013r.,poz. 1623 z 8 listopada 2013r. - wdrożenie Systemu Elektronicznego

2. Dz.U. z 2013r., poz. 1650 z 30 grudnia 2013r. - o cudzoziemcach
~kate

Napisano: 25 mar 2014, 19:28

a doczytałaś że te zmiany wchodza w życie w ustawie o świadczeniach rodzinnych od 1 maja 2014 roku
Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 9 pkt 1–3 i art. 10–13, które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2014 r
~Dorota


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny