wzór pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 17 cze 2019, 13:39

Witam.
Mam odwołanie od decyzji. Czy może mi ktoś udostępnić wzór pisma przekazującego sprawę do SKO?
mallabasia
Praktykant
Posty: 36
Od: 19 lut 2019, 14:28
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 17 cze 2019, 19:33

Zanim zdecydujesz o przekazaniu pisma do SKO, upewni się, czy nie zmienić tej decyzji pod kątem art. 132 § 1 ustawy kpa. Jeśli nie, to przykładowo piszesz, jeśli dotyczy to odmowy zasiłku stałego:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ..... przesyła pismo Jana Kowalskiego z dnia w sprawie odwołnia od dec. nr ..... z dnia ..... dotyczącej odmowy przyznania zasiłku stałego. W niniejszej sprawie MOPS nie znalazł podstaw do zastosowania art. 132. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 730).
UZASADNIENIE
Tu opisujesz wszystko po kolei... i dlaczego podjęto decyzję o odmowie. Zresztą uzasadnienie odmowy masz w tej decyzji odmownej.
pomocnik
Stażysta
Posty: 119
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 18 cze 2019, 7:18

(oznaczenie organu) (miejscowość / data)

(znak sprawy)SKO w ..................

Dotyczy: odwołania Pana(i) z dnia .................... r. od decyzji Dyrektora / Kierownika .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., odmawiającej ustalenia / ustalającej prawo do ....................

Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... w odpowiedzi na odwołanie z .................... r. skierowane przez Pana(ią) ...................., zamieszkałego(łą) ...................., od rozstrzygnięcia zawartego w decyzji Nr .................... z dnia .................... r. odmawiającej ustalenia / ustalającej prawo do ...................., w zgodzie z postanowieniami art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu z zachowaniem ustawowego terminu.

W wyniku samokontroli zaskarżonej decyzji argumenty podniesione w odwołaniu uznano za niewy-starczające do ich uwzględnienia, tym samym wydania nowej decyzji zgodnie z postanowieniami art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przechodząc do merytorycznej oceny argumentów podniesionych w odwołaniu, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... ustalił(a), że

(argumentacja przemawiająca za zgodnością z prawem decyzji)

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor / Kierownik .................... Ośrodka Pomocy Społecznej w ...................., uznając że argumentacja przedstawiona przez stronę nie zasługuje na uwzględnienie, przesyła decyzję wraz z kompletem dokumentacji zgromadzonej w sprawie.

Załączniki:
1) ....................;
2) ....................;
3) ....................;
– łącznie .................... ponumerowanych kart sprawy.
Otrzymują:
1) adresat,
2) do wiadomości: .................... (strona odwołująca się),
3) aa.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 836
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 18 cze 2019, 8:09

Dziękuję za pomoc.
mallabasia
Praktykant
Posty: 36
Od: 19 lut 2019, 14:28
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 18 cze 2019, 8:25

U nas trochę inaczej.

Zgodnie z art. 133 KPA przesylam w załączeniu odwolanie P. zam.........od decyzji kierownika MOPS w ....znak.....z dnia.....

W załączeniu akta sprawy ( od 1-32)P. ....zam......
1. Wniosek o pomoc P......zam.....o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego z dnia......wraz z załcznikami:
a) ksreokopia decyzj PUP p. ...zam....znak....z dnia.....
b).....
c).......
2. wywiad środowiskowy część IV przeprowadzony z P. zam.......z dnia .......wraz z załącznikami:
a)
b)
itd.
ttt
Podinspektor
Posty: 1152
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 18 cze 2019, 8:49

Niektóre SKO proszą o dołączenie do pisma przewodniego "spisu zawartości sprawy"- w formie tabeli wpisuje się ponumerowane załączniki z adnotacją czy jest to oryginał czy kserokopia.

Do Pawła W. - bardzo spodobał mi się Twój wzór i chętnie z niego skorzystam :), musimy sobie tylko poprawić w nim tekst jednolity kpa ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. )

Pozdrawiam
Percia
Stażysta
Posty: 65
Od: 13 wrz 2018, 11:34
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x