wzór wezwania /dłużnika ?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 22 paź 2008, 16:52

prosze o wz ór wezwania
~MagdA


Napisano: 27 paź 2008, 10:47

Gardeja, dnia 2008 – 09 – 30

PanNa podstawie art. 50, art. 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980r., poz. 26 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2008r., poz. 1378 ze zm.), mając na względzie wniosek złożony przez wierzyciela o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione:

1.

Działając zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia , sygn. akt III RC wzywa Pana do stawienia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gardei w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego, oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów:
- dowód osobisty;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego dla miejsca zamieszkania, stwierdzające, że jest Pan zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy za 2008r;
- odcinek z renty/emerytury za ostatni miesiąc;
- zaświadczenie o miesięcznym dochodzie;
Wyrok sądu o rozwodzie i wysokości zasądzonych alimentów.

POUCZENIE

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz odmowy podjęcia pracy organ właściwy dłużnika:
1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,poz. 553 ze zm.);
2) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

~Gośka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x