Wzory Decyzji 500+

  
Strona 8 z 13    [ Posty: 121 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 19 kwie 2017, 9:00

Może tak:

Na podstawie art.104, art 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm), art. 16 ust.6 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.), ………….


Decyzją Nr .......... z ............r. organ przyznał Pani/Panu prawo do świadczenia wychowawczego na ................ Decyzja stała się ostateczna.
Zgodnie z art. 16 ust 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku przebywania osoby lub członka rodziny w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Pani dokumenty zostały przesłane do ............
Marszałek ……………….ustalił że w Pani sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (członek rodziny podlega ustawodawstwu innego państwa UE ) od ……… r. do ………… r.
Zgodnie z art.16 ust.6 w przypadku gdy marszałek województwa ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust.1.
Mając powyższe na uwadze, decyzja jest w pełni uzasadniona.
********** :D
********** :-)
Stażysta
Posty: 126
Od: 09 mar 2017, 8:22
Zajmuję się: ŚW


Napisano: 21 kwie 2017, 8:18

Witam,
Podobno jeśli osoba zgłasza nam że uzyskała dochodu ale po przeliczeniu okazuje się że dalej nie jest przekroczony próg i świadczenie w dalszym ciągu się należy powinniśmy wydać decyzję. Czy ktoś ma wzór takiej decyzji? Z góry dziękuję za pomoc.
joanna87
Praktykant
Posty: 1
Od: 21 kwie 2017, 7:58
Zajmuję się: SW

Napisano: 21 kwie 2017, 8:23

Nie wydajemy w tym przypadku nowej decyzji.
********** :D
********** :-)
Stażysta
Posty: 126
Od: 09 mar 2017, 8:22
Zajmuję się: ŚW

Napisano: 26 kwie 2017, 14:05

Proszę o podpowiedz co zrobić w sytuacji kiedy organ wydał decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze do 30.09.2017 r a powinno być do lutego 2017 r z uwagi na termin orzeczenia dziecka, tak ewidentny błąd organu. Tylko jak to teraz rozstrzygnąć czy uchylić tamtą decyzję od marca 2017 czy zrobić to poprzez wydanie postanowienia o błędzie pisarskim w wydanej decyzji?
Proszę o informacje
Gops456
Stażysta
Posty: 183
Od: 31 sty 2017, 15:36
Zajmuję się: ŚW/FA/ŚR

Napisano: 27 kwie 2017, 13:04

Błąd pisarski od razu bym wykluczyła. Przynajmniej u nas - to za duże "naruszenie" aby móc powołać się na błąd.
_Marta
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 98
Od: 27 kwie 2017, 13:02
Zajmuję się: dzśr

Napisano: 17 maja 2017, 12:29

Witam, a ma może ktoś wzór postanowienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym? Nie chodzi mi tu o umorzenie postępowania tylko zakończenie. Mieliśmy domniemane marnotrawienie, wywiad był przeprowadzony okazało się, że wszystko jest ok i teraz trzeba wysłać jakieś pismo...
Edysia185
Awatar użytkownika
Starszy referent
Posty: 661
Od: 18 kwie 2017, 7:33
Zajmuję się: SW
Lokalizacja: woj. Lubelskie

Napisano: 26 maja 2017, 13:27

Nie pismo tylko decyzję o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej

D E C Y Z J A Nr

w sprawie: odmowy uchylenia decyzji dotychczasowej

Na podstawie art.104, 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity) oraz upoważnienia xxx z dnia xxx w sprawie udzielenia upoważnienia dla xxxx do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego po rozpatrzeniu sprawy Pani xxx zam xxx

POSTANAWIAM

Odmówić uchylenia decyzji nr xxx z dnia xxx w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

UZASADNIENIE

Organ administracji publicznej, po przeprowadzeniu postępowania odmawia uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego, gdyż stwierdził brak podstaw do jej uchylenia. Wznowione w dniu xx postępowanie miało na celu ustalenie xxxx gdyż w momencie wydania decyzji nieznane były tutejszemu organowi zaistniałe okoliczności tzn. xxxx

Ilekroć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mowa jest o xxxx
W rodzinie nie miała miejsca sytuacja xxx
W związku z powyższym organ dokonał ponownego ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego w okresie od xxx do xxx Po ponownym ustaleniu nie znaleziono podstaw do uchylenia dotychczasowej decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w xxx w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za moim pośrednictwem.

Otrzymują:
1. Pani xxx
zam xxxx
2. a/a
ciacho
Praktykant
Posty: 29
Od: 24 maja 2017, 8:23
Zajmuję się: FA/ŚW/ŚR/ŚP

Napisano: 29 maja 2017, 14:28

czy macie wzór czegoś takiego, jak zaświadczenie o wypłaconych kwotach i terminach świadczeń?
Potrzebuję wystawić taką jakby kartę świadczeń, ale system mi tu nic ciekawego nie prezentuje.
Diana
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 421
Od: 30 mar 2016, 18:48
Zajmuję się:

Napisano: 02 cze 2017, 8:31

A na jakim programie pracujesz?
********** :D
********** :-)
Stażysta
Posty: 126
Od: 09 mar 2017, 8:22
Zajmuję się: ŚW

Napisano: 05 cze 2017, 10:52

Posiada ktoś wzór decyzji uchylającej na wniosek strony?
Janka Kowalska
Praktykant
Posty: 39
Od: 13 mar 2017, 10:23
Zajmuję się: 500+


  
Strona 8 z 13    [ Posty: 121 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x