Zakład pracy prosi o informacje czy osoba korzysta - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 23 sie 2017, 12:00

co odpisać na wniosek o udostępnienie danych osobowych, który przesłał do nas zakład pracy jednej z osób korzystających. Proszą o podanie informacji czy dana osoba korzysta z pomocy tut. Ośrodka gdyż chcą jej przyznać pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Proszę o sugestie :)
Bonio.c
Praktykant
Posty: 6
Od: 21 cze 2015, 19:22
Zajmuję się:


Napisano: 23 sie 2017, 12:27

A jaką podali podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych?
kamilakolo
Stażysta
Posty: 61
Od: 25 kwie 2014, 10:52
Zajmuję się:

Napisano: 23 sie 2017, 12:40

Art. 23 ust. 1 pkt 2 o ochronie danych osobowych oraz art. 105 ustawy o pomocy społecznej

Art. 23. 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa;

oraz

art. 105. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy,
podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki,
poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), szkoły wyższe,
organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić
informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub
wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności
za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do
świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za
te świadczenia.>
2. Udostępnienie informacji gromadzonych przez publiczne służby
zatrudnienia, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości
świadczeń z pomocy społecznej odbywa się na zasadach określonych w art. 4 ust. 6
i art. 33 ust. 6–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).
3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny mogą
wystąpić, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z wnioskiem o udostępnienie informacji, o których mowa w art. 23a
ust. 2 pkt 19, w celu weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej
Bonio.c
Praktykant
Posty: 6
Od: 21 cze 2015, 19:22
Zajmuję się:

Napisano: 23 sie 2017, 12:52

Bonio.c pisze:co odpisać na wniosek o udostępnienie danych osobowych, który przesłał do nas zakład pracy jednej z osób korzystających. Proszą o podanie informacji czy dana osoba korzysta z pomocy tut. Ośrodka gdyż chcą jej przyznać pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Proszę o sugestie :)

jaka podali podstawę?, jeżeli nie podali to ja bym nie udostępniał, ewentualnie można odpisać z prośbą o podanie podstawy prawnej
wiejskigopsiak
Awatar użytkownika
Stażysta
Posty: 107
Od: 14 sie 2017, 11:45
Zajmuję się: kiedyś w pomocy teraz w szkoleniach
Lokalizacja: pomorskie

Napisano: 23 sie 2017, 13:18

Art. 105 naszej ustawy w tym wypadku nie ma zastosowania. A co do ustawy o ochronie danych osobowych nie mam pewności :? Nie podali przepisu prawa z którego wynika, ze OPS ma udzielić informacji. A z art. 100 naszej ustawy wręcz wynika, że nie należy podawać m.in. rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.
kamilakolo
Stażysta
Posty: 61
Od: 25 kwie 2014, 10:52
Zajmuję się:

Napisano: 23 sie 2017, 13:25

Dziękuje za odpowiedź :) Pozdrawiam
Bonio.c
Praktykant
Posty: 6
Od: 21 cze 2015, 19:22
Zajmuję się:

Napisano: 23 sie 2017, 13:40

odpisać że art.105 w ich przypadku nie ma zastosowania i nie można na tej podstawie udzielić informacji
Agniecha2
Starszy referent
Posty: 555
Od: 22 mar 2016, 16:54
Zajmuję się:

Napisano: 28 sie 2017, 8:53

Jeżeli zakład pracy będzie miał zgodę tej osoby i Wam ją prześle to można udzielić informacji na podstawie niżej wymienionych art.

Art. 23 ust.1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych,

Art. 27 ust 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli:
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o
usunięcie dotyczących jej danych,
pawel.w
Starszy referent
Posty: 768
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x