Zakres obowiązków stażysty w OPS - Kadry

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
Przejście z asystenta rodziny na prac.soc. limit do 2000 z zfśś ubezpieczenie członka komisji przeciwalkoholowej Wypowiedzenie umowy o pracę zgłoszenie osoby przez płatnika Zatrudnienie obywatela Ukrainy

Napisano: 28 mar 2019, 17:25

Dzień dobry. Z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym, obecnie zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Rozważam decyzję o podjęciu stażu w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zanim udam się do OPS, zapytam tutaj. Czy ktoś z Państwa mógłby mi udzielić obszernej informacji jak wyglądałby w praktyce zakres moich obowiązków w trakcie odbywania stażu? W internecie natknąłem się na taką informację:

Obowiązki stażysty
1. Stażysta zobowiązuje się do:
· rozpoczęcia i zakończenia stażu zgodnie z terminem podanym w Umowie o staż,
· potwierdzania obecności na stażu podpisem w liście obecności,
· należytego wypełniania przypisanych obowiązków zawodowych,
· odbycia stażu w miejscu i zgodnie z zasadami określonymi przez Zakład Pracy, opierając się na przyjętym programie stażu,
· wykonywania poleconych czynności w terminie i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanych czynnościach Stażysta zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie,
· założenia konta bankowego, na które będzie dokonywana wypłata środków-stypendium stażowego,
· bieżącego informowania Kadry zarządzającej projektu (Koordynatora, pracownika socjalnego) lub Kierownika Ośrodka o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w stażu,
· usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą i doniesienia zwolnienia lekarskiego do zakładu Pracy (oryginał zwolnienia) i do Biura Projektu (kopię zwolnienia) nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego,
· bezzwłocznego usprawiedliwienia nieobecności (telefonicznie lub osobiście) u Kadry zarządzającej oraz Pracodawcy w sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego, które może przeszkodzić w dotarciu do miejsca odbywania stażu,
· sporządzenia i przedłożenia w Biurze Projektu nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia stażu, sprawozdania z przebiegu stażu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego regulaminu,
· przestrzegania umowy zawartej między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach a stażystą.

Z góry dziękuję za pomoc.
stazysta
Praktykant
Posty: 2
Od: 28 mar 2019, 16:23
Zajmuję się: Nieaktywny zawodowo.


Napisano: 29 mar 2019, 9:46

Cisza. Nikt nie w stanie odpowiedzieć na moje pytanie? Nie ma pracowników socjalnych na tym forum? Przepraszam, że takim roszczeniowym tonem zabrzmiała moja wypowiedź, ale muszę szybko podjąć decyzję. Popełniłem błąd w pierwszej wypowiedzi, ukończyłem studia licencjackie o specjalności praca socjalna, brałem udział w praktykach w OPS, ale z powodu minionego czasu niewiele z nich pamiętam.
stazysta
Praktykant
Posty: 2
Od: 28 mar 2019, 16:23
Zajmuję się: Nieaktywny zawodowo.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x