Zapytanie - Stypendia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
przeliczenie dochodów Skład rodziny od kiedy wliczać członka rodziny pismo z kuratorium o wkładach własnych Stypendia szkolne, zmiana kryterium dochodowego Wzór decyzji Wypłata zasiłku szkolnego

Napisano: 13 maja 2022, 11:51

Witam Jestem świeżutka w temacie stypendium szkolnego. Proszę o radę. Decyzja od września do grudnia Pani ma przyznane stypendium. W styczniu dostaje decyzję SKO o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego od marca 2021 na stałe dochód po doliczeniu przekracza kryterium.
1. Co robię z decyzją wrześniową? Wygasa sama? Czy daje odmowę stypendium od stycznia? Dodam, że nie podpisała mi niczego odnośnie przeliczenia dochodu na nowo o decyzji wiem z urzędu - wypłata z wyrównaniem w lutym 2022 r.
bulinek
Praktykant
Posty: 4
Od: 02 lut 2022, 10:59
Zajmuję się: fa/sw/do


Napisano: 13 maja 2022, 13:15

Wszczęcie postępowania dot. ustalenia dochodu. Będzie miał zastosowanie art. 8 ust.12 ustawy o pomocy społecznej.
Poniżej masz przykład (co prawda), odnośnie zasiłku stałego ale w stypendium tak samo powinnaś przeliczyć dochody. I teraz:
opcja Nr 1. Jak chcesz przyznać od I-VI 2022 ustalasz dochody już z otrzymaną decyzją wyrównującą świadczenia, masz wiedzę,że było wyrównanie więc może się zdarzyć tak, że po doliczeniu świadczenia w okresie IX-XII dochód był przekroczony i wtedy cofnięcie stypendium i zwrot wypłaconej kwoty lub odstąpienie od zwrotu kwoty.

opcja Nr 2. Nie widziałaś tej decyzji, strona nie złożyła zgody na zmianę decyzji nie robisz nic.

Zasiłek stały po otrzymaniu zaległego zasiłku pielęgnacyjnego

Adam Lisowski

Pan X otrzymuje zasiłek stały od października 2020 r. w pełnej wysokości (645 zł). Zasiłek jest wypłacany do lutego 2021 r. W lutym 2021 r. otrzymał zasiłek pielęgnacyjny przyznany do grudnia 2023 r. z nadpłatą od października 2020 r. (za 5 miesięcy). W jaki sposób należny przeliczyć uzyskany dochód? W których miesiącach uzyskany dochód stanowić będzie dochód strony? Od jakiego miesiąca należny zmienić decyzję i przeliczyć zasiłek stały?

W sytuacji wskazanej w zapytaniu od 1.3.2021 r. zasiłek stały należy ustalić na kwotę 485,16 zł.

Opisany w zapytaniu stan faktyczny podlega regulacji zawartej w przepisie art. 8 ust. 12 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.; dalej: PomSpołU), zgodnie z którym w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W sytuacji wypłacenia jednorazowo zaległych, a należnych świadczeń, ta jednorazowa wypłata powiększy w odpowiedniej części dochód za każdy z tych miesięcy z osobna, tzn. dochód wypłacony po upływie okresu, którego dotyczy, dolicza się do dochodu za minione miesiące. Kwotę tego dochodu należy więc uwzględnić w odpowiednich częściach w dochodzie w miesiącach, za które świadczenie zostało przyznane (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.5.2017 r., I OSK 484/17, Legalis).

Przenosząc powyższe na sytuację wskazaną w zapytaniu, zasiłek pielęgnacyjny wypłacony w lutym 2021 r. z wyrównaniem od października 2020 r. rozliczamy odpowiednio na miesiące: październik, listopad, grudzień 2020 r. oraz styczeń i luty 2021 r. Następnie ustalając kwotę zasiłku stałego z zastosowaniem normy zawartej w przepisie art. 8 ust. 3 PomSpołU, zgodnie z którym za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w związku z art. 106 ust. 5 PomSpołU, od 1.3.2021 r. należy zmienić decyzję przyznającą zasiłek stały i ustalić jego wysokość od tego dnia uwzględniając dochód uzyskany w lutym 2021 r. tzn. zasiłek pielęgnacyjny przysługujący wyłącznie za luty 2021 r. tj. kwotę 215,84 zł. W konsekwencji zaś zgodnie z przepisem art. 37 ust. 2 pkt 1 PomSpołU, zgodnie z którym w przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, zasiłek stały od 1.3.2021 r. w sytuacji wskazanej w zapytaniu należy ustalić na kwotę 485,16 zł (701 zł – 215,84 zł = 485,16 zł).
Aga65
Praktykant
Posty: 28
Od: 22 wrz 2017, 7:41
Zajmuję się: oświata w gminie

Napisano: 16 maja 2022, 10:25

Miałam podobną sytuację i się doczytałam, że wyrównanie u mnie akurat w marcu za miesiące od października nie powodują, że stypendium od wrześnie do grudnia jest nienależnie pobrane bo świadczeniobiorca nie miał wiedzy że za pół roku uzyska świadczenie więc oświadczenia i dochody jakie były ustalane przy złożeniu wniosku były zgodne z prawdą więc nie może być nienależnie pobranego świadczenia (mimo że po rozliczeniu wyrównania było przekroczone kryterium).Ja wydałam decyzję odmową tylko za okres od stycznia do czerwca, bo otrzymałam oświadczenie na zmianę decyzji.
Jessie
Referent
Posty: 305
Od: 19 mar 2017, 13:42
Zajmuję się: FIN


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x