zasiłek a założenie o działalności - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 07 kwie 2017, 10:58

Pani złożyła podanie 3 kwietnia jednakże , w kwietniu 4 podpisała umowę z Urzędem Pracy ze otrzyma pieniądze na otworzenie działalności gospodarczej dostając 5 kwietnia 22 tysiące. Co mam teraz zrobić ? Policzyć dochód za marzec 2017 czy ując do dochodu te 22 tyś dzieląc je na 12 miesięcy?
danka89
Praktykant
Posty: 14
Od: 17 mar 2017, 8:29
Zajmuję się: PS


Napisano: 08 kwie 2017, 8:40

Nikt nie mial takiego przypadku?????
danka89
Praktykant
Posty: 14
Od: 17 mar 2017, 8:29
Zajmuję się: PS

Napisano: 10 kwie 2017, 10:03

VIII SA/Wa 796/14 - Wyrok

(...) W świetle przytoczonych powyżej unormowań, stwierdzić należy, że decydujące znaczenie przy ustalaniu dochodu rodziny skarżącej, skutkujące w konsekwencji przekroczeniem kryterium dochodowego, miało doliczenie do tego dochodu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w R. na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanej na podstawie umowy zawartej w trybie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodzić się należy ze skarżącą, że cała uzyskana kwota takiej dotacji ma zostać przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przenosząc powołane wyżej przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że zasadnicze znaczenie ma dla niej treść początkowa przepisu art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z jej brzmieniem, za dochód w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o enumeratywnie wymienione grupy wydatków. Przy czym, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody,
z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku – art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że organy administracji dokonały błędnego ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie skarżącej, albowiem
w łącznej kwocie jej dochodu z kwietnia 2014 r. uwzględniły 1/12 jednorazowych środków, przyznanych skarżącej w trybie art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, na podjęcie działalności gospodarczej.Bez wątpienia, organy orzekające naruszyły w tym zakresie art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. (...)
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 453
Od: 17 mar 2016, 9:51
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x