zasiłek stały .... - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 12 sie 2016, 8:51

podczas aktualizacji wywiadu okazało się że osoba wspólnie gospodarująca podjęła pracę od maja i nie zgłoszono tego faktu - we wtorek są wypłaty zasiłków a ja nie chcę już panu wypłacić, co teraz, no bo muszę wyjaśnić sprawę, co wysłać panu ?, pomóżcie.
prac. ops


Napisano: 12 sie 2016, 9:02

Samo podjęcie pracy nie jest przesłanka do uchylenie bądź zmiany decyzji w sprawie zas. stałego - kluczową kwestią jest wysokość uzyskanego dochodu, a więc po otrzymaniu pierwszej wypałaty. Proponuje wszcząć postępowanie w powyższej sprawie, zgodnie z kpa.
maleo

Napisano: 12 sie 2016, 9:29

a podasz mi wzór takiego pisma, proszę cię bardzo.
prac. ops

Napisano: 12 sie 2016, 10:10

pliss
prac. ops

Napisano: 12 sie 2016, 10:44

…………, dnia 10 września 2014r.


ŚD-


Pan/i
ul.
.....................


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 930) informuję, że z dniem ………………..2016r. wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie:

zmiany decyzji Prezydenta Miasta ………………… znak : ŚD-…………………………….. z dnia ………………………….. przyznającej Pani/u pomoc w formie zasiłku stałego w części dotyczącej wysokości

W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję, że jako strona postępowania administracyjnego ma Pan(i) prawo do czynnego udziału w całym toku postępowania administracyjnego, tzn. od momentu jego wszczęcia do chwili jego zakończenia.
Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym została sformułowana w art. 10 § 1 Kpa w postaci dwóch obowiązków prawnych nałożonych na organy administracji publicznej. Pierwszym z nich jest zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, drugim zaś – umożliwienie stronom wypowiedzenia się, co do całokształtu zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej.
W związku z powyższym, proszę zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ……………… , ul……………………… , pok. ……………… w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w celu zapoznania się i wypowiedzenia co do całokształtu zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa, załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.……………………………..
Otrzymują: Podpis
1. adresat
2. a/a
maszanti

Napisano: 12 sie 2016, 10:56

wielkie dzięki :)
prac. ops


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x