zasiłek stały - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 23 lut 2021, 9:27

Pani X pobiera z ops zasiłek stały, zmienił się dochód , czyli kwota pobieranego zasiłku.Czy może ktoś podzielić się wzorem decyzji zmieniającej kwotę zasiłku? ;)
kasia89
Praktykant
Posty: 19
Od: 17 lis 2020, 14:59
Zajmuję się: pracownik socjalny


Napisano: 23 lut 2021, 9:48

Stara decyzja.Zmień w podst. Dz.U. na aktualne

…............,dnia 07.02.2017r.

Pan
…............

…..................


Decyzja nr GOPS.5100.26.2017

Działając z upoważnienia Wójta Gminy …........ - Zarządzenie Nr...... z dnia........., na podstawie art.163, art.108 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 1 pkt.1, ust.2 pkt.1 oraz art.106 ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.)

o r z e k a m

od dnia 01.02.2017r. zmienić decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …........ znak: GOPS.5100.26.2017 z dnia 04.01.2017r. przyznająca Panu zasiłek stały - w części dotyczącej wysokości zasiłku stałego z powodu zmiany sytuacji dochodowej w taki sposób, że: od dnia 01.02.2017r. ustalam nową wysokość zasiłku stałego w kwocie 481,00 zł miesięcznie (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden złotych zero groszy).

Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.


UZASADNIENIE


Decyzją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w …........ znak: GOPS.5100.26.2017 z dnia 04.01.2017r. przyznano Panu zasiłek stały z powodu niepełnosprawności od dnia 01.12.2016r. do dnia 31.12.2018r. w kwocie 604,00zł miesięcznie. W wyniku aktualizacji wywiadu środowiskowego przeprowadzonej w dniu 06.02.2017r.,na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów ustalono, że w okresie pobierania świadczenia zmieniła się Pana sytuacja dochodowa. Decyzją Wójta Gminy …....... znak:ŚS.8251.29.2016 z dnia 23.01.2017r. uzyskał Pan prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od dnia 01.XI.2016r. w wysokości 153,00 zł miesięcznie, który jest Pana dochodem. Świadczenie zostało wypłacone w miesiącu styczniu 2017r.
Stwierdzam, że spełnia Pan nadal wymogi określone w art. 37 ust.1, pkt.1 ustawy o pomocy społecznej, tzn. gospodaruje Pan samotnie, jest Pan całkowicie niezdolny do pracy z powodu niepełnosprawności, dochód Pana jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art.8. Kwotę zasiłku ustalono w wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z art. 8 tj. obecnie  634,00 zł, a posiadanym dochodem, dlatego postanowiono jak wyżej.POUCZENIE
ttt
Starszy referent
Posty: 996
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x