Zmiana decyzji- podwyższenie ŚP podstawa prawna - Świadczenia rodzinne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
Wzory decyzji Wzory wniosków o świadczenia rodzinne - UKRAINA Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego ZANIM ZAŁOŻYSZ NOWY TEMAT - PRZECZYTAJ! kwestia ŚP dopytanie Kiedy wypłacacie świadczenie rodzinne ??

Napisano: 07 maja 2014, 11:19

Czy ktoś może wrzucić podstawę prawną do decyzji zmieniającej decyzję na ŚP
ania86
Praktykant
Posty: 14
Od: 09 kwie 2014, 12:54
Zajmuję się:


Napisano: 07 maja 2014, 11:49

Pomóżcie
ania86
Praktykant
Posty: 14
Od: 09 kwie 2014, 12:54
Zajmuję się:

Napisano: 07 maja 2014, 11:52

, dnia 05 maja 2014 r.


Pani


DECYZJA GOPS.Ś
w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Na podstawie art. 2, art. 3, art. 17, art. 20 ust. 3, art. 23, art. 24 ust. 1, 2a i 4, art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456z póź.zm.), art. 2 pkt 1 art. 2 pkt 2 , art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014r. Poz. 559), art.104 i 163 Kodeksu Postępowania Administracyjnego(tj. Dz. u. z 27 lutego 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy ...............w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych działając z urzędu.
- p o s t a n a w i a m –

I. z dniem 01.05.2014r. zmienić decyzję nr GOPS.ŚR. z dnia 03.02.2014r. przyznającą Pani świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad córką.......... następująco :

1.w okresie od 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przyznaje Pani świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 800,00 zł miesięcznie;

2.w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przyznaje Pani świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.200,00 zł miesięcznie.

3.od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31.10.2016r. przyznaje Pani świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie.

4.kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia 2017r ,

W pozostałej cześć decyzja nie ulega zmianie. Niniejsza decyzja jest natychmiast wykonalna.


UZASADNIENIE

W oparciu o art. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559) – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od 01 maja 2014 r. uległa zmianie.

Z tych względów postanowiono jak w sentencji decyzji. .

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję , w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych ( podjęcie przez Panią zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zgon podopiecznej, uzyskanie emerytury lub renty, itp…)osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Otrzymują
1. adresat
2. a/a
gops1


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x