zmiany idą zmiany idą - co wy na to - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 11 wrz 2018, 7:58

Informacja o pracach nad prezydencką inicjatywą ustawodawczą – projektem ustawy o Centrum Usług Społecznych

W Kancelarii Prezydenta RP są prowadzone prace nad projektem ustawy o Centrum Usług Społecznych. W pracach tych uczestniczą sekcja Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju, która przygotowała wyjściową koncepcje projektu, oraz zaproszeni do współpracy eksperci.
Projekt zakłada, że Centra Usług Społecznych (CUS) będą tworzone przez zainteresowane samorządy gminne (jako rozwiązanie fakultatywne) zgodnie z dwoma możliwymi trybami: (1) przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w CUS – wówczas CUS będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania OPS, albo (2) utworzenie, na podstawie porozumienia odpowiednich władz samorządowych, CUS dla dwóch lub większej liczby sąsiadujących ze sobą gmin – wówczas CUS będzie funkcjonowało obok gminnych OPS, współpracując z nimi.

Celem CUS jest koordynacja i integracja na poziomie lokalnym usług społecznych. Ustawa będzie zawierać definicję usług społecznych jako usług organizowanych przez gminy w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych, świadczonych bezpośrednio na rzecz jednostek, rodzin lub grup społecznych przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. W ustawie znajdzie się także przykładowe wyliczenie usług społecznych (tzw. katalog otwarty).
CUS będą ważnym elementem programowania i realizacji lokalnej polityki społecznej.
CUS będą miały swobodę w konstruowaniu pakietu oferowanych usług społecznych przy założeniu, że będzie on szerszy niż pakiet usług oferowanych obecnie w ramach systemu pomocy społecznej. Pakiety te będą tworzone na podstawie zidentyfikowanych lokalnie potrzeb społeczności, ponieważ zakłada się, że z usług CUS będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Na podstawie diagnozy środowiskowej i z uwzględnieniem potrzeb sygnalizowanych przez samych mieszkańców (zasada podmiotowego traktowania osób i rodzin) zostaną utworzone indywidualne plany usług (IPU). Za tworzenie tych planów będą odpowiadać koordynatorzy IPU (na tych stanowiskach pracy zostaną zatrudnieni pracownicy socjalni), a za organizację systemu usług – organizatorzy usług społecznych (stanowisko pracy w ramach CUS). IPU będą uwzględniać – stosownie do potrzeb poszczególnych osób i rodzin – usługi świadczone zarówno bezpośrednio w CUS, jak i przez inne podmioty współpracujące z CUS, tak publiczne, jak niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane oraz przedsiębiorstwa społeczne (zlecanie usług społecznych tym podmiotom będzie się odbywać na zasadach prawnie uregulowanych).
W CUS będą prowadzone także działania o charakterze więziotwórczym adresowane do całych społeczności lokalnych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej. Za realizację tych działań będą odpowiedzialni organizatorzy społeczności lokalnej (stanowisko pracy w ramach CUS). Ponadto CUS będą odpowiedzialne za udostępnianie zainteresowanym mieszkańcom kompleksowych informacji o wszelkich usługach społecznych świadczonych na jego terenie działania przez różne podmioty ze wszystkich sektorów.

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza jest opracowywana w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także we współpracy z funkcjonującym w ramach KPRP zespołem ds. wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego, w którego pracach uczestniczą przedstawiciele wszystkich kluczowych organizacji samorządowych.
BarbaraB
Stażysta
Posty: 68
Od: 31 sty 2018, 15:17
Zajmuję się: gops

Napisano: 11 wrz 2018, 8:49

BEZ PANIKI.GMINA MOZE UTWORZYĆ, ALE NIE MUSI......
Rozdział 2
Utworzenie, zadania i zasady działania centrum

Art. 3. 1. W celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w zakresie określonych usług społecznych oraz integracji tych usług gmina może utworzyć jednostkę organizacyjną – centrum.
2. Utworzenie i prowadzenie centrum jest zadaniem własnym gminy o charakterze fakultatywnym.
3. Rada gminy określa, w drodze uchwały, rodzaj i zakres usług społecznych, które przekazuje do realizacji centrum.
DSZ
Referent
Posty: 289
Od: 08 mar 2017, 14:21
Zajmuję się: PS

Napisano: 11 wrz 2018, 8:53

umrze śmiercią naturalną...
Hipolita
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 365
Od: 11 sie 2017, 13:42
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 11 wrz 2018, 19:44

Gdyby to dobrze dopracowano, i działało jak powinno, to może być nawet fajnym rozwiązaniem, ale znając "twórcze zdolności" obecnie rządzących nie wróży dobrze tej inicjatywie.
W CUS będą prowadzone także działania o charakterze więziotwórczym adresowane do całych społeczności lokalnych
więziotwórczym? :shock: , moja wyobraźnia popłynęła zbyt daleko :?
Przyjaciółka
Stażysta
Posty: 95
Od: 19 paź 2016, 23:10
Zajmuję się:

Napisano: 12 wrz 2018, 7:33

Przyjaciólka masz rację !!! PO przeczytaniu dla mnie to za przeproszeniem "sralis mazgalis". Sorry.
DSZ
Referent
Posty: 289
Od: 08 mar 2017, 14:21
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x