300+ a decyzja odmowna ktoś wydał??

  
Strona 5 z 6    [ Posty: 55 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 30 sie 2018, 15:36

No i? Wpinasz pismo strony, że wycofuje, przecież na siłę go nie rozpatrzysz jeśli jedyna strona sobie nie życzy. W programie zamykasz bez rozpatrzenia, wynik weryfikacji do niszczary.
Walka z wiatrakami since 1998.
Iks
Awatar użytkownika
Starszy inspektor
Posty: 5941
Od: 27 lut 2014, 20:32
Zajmuję się:
Lokalizacja: Polska C


Napisano: 11 wrz 2018, 16:25

Ma ktoś może przykładowa decyzje odmowną z Dobrego startu?
magdaz13
Praktykant
Posty: 3
Od: 06 wrz 2018, 17:20
Zajmuję się: PCPR

Napisano: 12 wrz 2018, 11:50

znajdzie się dobra dusza która wyśle mi odmowną decyzję ?
[email protected]

pozdrawiam i dziękuję ślicznie
opsciekawska
Praktykant
Posty: 11
Od: 19 paź 2016, 10:03
Zajmuję się:

Napisano: 17 wrz 2018, 19:56

Czy mogę prosić o wzór decyzji odmownej do dobrego startu? Bardzo proszę o przesłanie na wiadomość prywatną, z góry dziękuję :)
Natka18
Praktykant
Posty: 9
Od: 17 wrz 2018, 19:46
Zajmuję się: ŚW/ŚR

Napisano: 24 wrz 2018, 14:54

o decyzjach odmownych w programie Sygnity można przeczytać tutaj
http://www.public.sygnity.pl/forums/vie ... 54&t=24570
Lake
Praktykant
Posty: 10
Od: 12 wrz 2007, 10:48
Zajmuję się: DS
Lokalizacja: Polska

Napisano: 27 wrz 2018, 7:56

Bardzo o przesłanie: [email protected]
Z góry dzięki!
koraola
Praktykant
Posty: 33
Od: 14 mar 2017, 13:13
Zajmuję się: Św , Fa, Śr

Napisano: 27 wrz 2018, 12:03

Bardzo proszę o przesłanie: [email protected]
kika44
Praktykant
Posty: 6
Od: 12 wrz 2018, 14:28
Zajmuję się: Praca socjalna, rodzinne

Napisano: 27 wrz 2018, 12:18

Ja też poproszę!
[email protected]
luna01
Praktykant
Posty: 10
Od: 18 lip 2018, 11:23
Zajmuję się: św,ds,fa,kdr

Napisano: 27 wrz 2018, 13:56

..........., dnia ...........
Prezydent Miasta
OPS/..../18
Pan/Pani
.............................
ul. ........................
..–... .....................
Decyzja
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), § 3 pkt 1, pkt 6, § 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 1, § 6 pkt 2, § 8, § 10, § 11, § 13, § 14, § 27, § 28 ust. 1, § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta ........... nr .... z dnia ...., udzielonego zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ..........., do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start,
odmawiam przyznania
prawa do świadczenia dobry start na dziecko: ..................... (ur. ..................... r.).
Uzasadnienie
Po rozpatrzeniu złożonego przez Pana(-nią) w dniu ………… wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start i analizie zgromadzonych w sprawie dokumentów (w tym oświadczeń i zaświadczeń) organ ustalił, że dnia 1 września 2018 r. dziecko – ………… rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne. Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Tym samym organ stwierdził, że nie zostały spełnione warunki dotyczące posiadania przez Panią ………… prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 na dziecko ………….
Organ odmawia przyznania prawa do świadczenia dobry start zgodnie z treścią złożonego wniosku.
Zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........... za pośrednictwem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ..........., w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 41 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adres ma skutek prawny.
Na podstawie art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.............................
(podpis)
Otrzymują:
.....................
.....................
Diana
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 421
Od: 30 mar 2016, 18:48
Zajmuję się:

Napisano: 11 wrz 2019, 11:02

MartaZa
Praktykant
Posty: 2
Od: 11 wrz 2019, 10:53
Zajmuję się: Program ,,Dobry start", Dodatek wychowawczy 500 plus,Domy Pomocy Społeczne, Placówki Wychowawcze


  
Strona 5 z 6    [ Posty: 55 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny