Czy ma ktoś może wzór decyzji zmieniającej samo nazwisko?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 17 lis 2010, 9:49

Czy ma ktoś może wzór decyzji zmieniającej samo nazwisko wnioskodawcy?
Kasia
~Kasia
Inspektor
Posty: 2001
Od: 29 mar 2007, 16:54
Zajmuję się:
Lokalizacja: Ryczywół, Polska


Napisano: 17 lis 2010, 10:35

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w …….. ……….., 2010-02-19
GOPS-522-09/10-14/2010


Pani
……………………………………… …………………………………DECYZJA ZMIENIAJĄCA
w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


Na podstawie art.104, 107, 108, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art.4 ust.1 i 2 pkt 1; art.5 ust. 1; art.6 ust.1 i ust. 2; art. 20, art. 23,art. 23a, art. 24, art. 25, art. 26, art. 30, art. 32 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006 r. ( Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm., Dz. U. 06 Nr 222, poz. 1630, Dz. U. 07 Nr 109, poz. 747 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1456 ), oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. 05 Nr 105 poz. 881, Dz. U. 06 Nr 12 poz. 67, Dz. U. 09 Nr 114, poz. 950 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz. U. 09 Nr 129, poz. 1058 z póź. zm. ) a także Zarządzenia Wójta Gminy Sękowa Nr 3/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw i wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych.

Na wniosek złożony przez: …………………………. zam. …………………………….


ORZEKAM


1) zmienić decyzję GOPS-8127-1-09/10-130/2009 z 2009-11-03 w sprawie zasiłku rodzinnego oraz dodatków,
w części dotyczącej nazwiska, zmieniając nazwisko z ……………. na …………………;

2) decyzja w pozostałej części nie ulega zmianie;

3) decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


UZASADNIENIEZgodnie z art.25 cytowanej na wstępie ustawy, osoba pobierająca świadczenia rodzinne jest zobowiązana do zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. W dniu 19-02-2010 r. Pani ……………………………..oświadczyła oraz dostarczyła odpis skróconego aktu małżeństwa, że w dniu 10-12-2009 r. zawarła związek małżeńki i zmieniła nazwisko ……………………..na …………………… Przedłożyła również dochody męża …………………….. za 2008 r. którego ujeła w składzie rodziny. Z tych względów orzeczono jak w sentencji. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
W przypadku wystąpienia zmian w rodzinie otrzymującej świadczenia rodzinne mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych tj.: zmiany liczby członków rodziny , o uzyskaniu dochodu przez członka rodziny , wyjeździe za granicę przez członka rodziny, zawarciu związku małżeńskiego przez członka rodziny , umieszczeniu dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie itp. osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwrotowi (art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Otrzymują :
1. ………………. zam………………………
2. a/a

~eewweee

Napisano: 17 lis 2010, 13:05

Dziękuję BARDZO!!!
Kasia
~Kasia
Inspektor
Posty: 2001
Od: 29 mar 2007, 16:54
Zajmuję się:
Lokalizacja: Ryczywół, Polska

Napisano: 06 gru 2010, 18:26

nazwisko zmienia się postanowieniem
~ojojj

Napisano: 07 gru 2010, 10:30

no właśnie wystraczy samo postanowienie:
~jasmina

Napisano: 09 gru 2010, 12:08

a moze ma ktos wzór takiego postanowienia prosze o wrzucenie
~pracownik

Napisano: 17 gru 2010, 1:05

a co robicie, jak pani pobiera fa i wróciła do panieńskiego nazwiaska i również zmieniła nazwisko dzieciom? Czy składa nowy wniosek czy tylko nowe akty urodzenia dzieci?
~kasia

Napisano: 08 lut 2011, 12:36

a jeśli dziecko nosi nazwisko panieńskie matki (np Nowak), a wnioskodawca (matka) wyszła za mąż i nosiła inne nazwisko (np Kowalska)i tak miałam wydana decyzję a teraz mama wróciła do swojego nazwiska panieńskiego (Nowak) to jak mam zmienić decyzję.
~ada!!


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny