czy może tak być?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 21 mar 2014, 10:42

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz § 2 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( Dz.U. poz.1741 z póź.zm.) oraz upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

Zawiadamiam
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 kwietnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Wszczęcie postępowania nastąpiło w związku z wejściem z dniem 17 marca 2014r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r. przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, spełniającym warunki określone w art.17 ustawy.
Pomoc przysługuje w wysokości 200,00zł. miesięcznie.
Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji ma Pan/ Pani możliwość zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dokumentów i materiałów.

Jednocześnie informujemy, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strona może składać wyjaśnienia i wypowiedzieć się co do zebranego materiału dowodowego w siedzibie ....od pon-pt. w godz. od 8.00 -16.00, środa -bez przyjęć interesantów.
~kk


Napisano: 21 mar 2014, 10:54

wypowie się ktoś?
~kk

Napisano: 21 mar 2014, 11:18

czy taka forma zawiadomienia może być?
~kk

Napisano: 21 mar 2014, 11:37

może, jak najbardziej
~sam


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny