Decyzja ostateczna a prawomocna przedawnienie - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 18 lis 2021, 18:07

W decyzji wzywającej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku stałego został ustalony termin zwrotu należności "w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji adm.". Strona wniosła odwołanie w terminie. SKO utrzymało decyzję w mocy.
Następnie strona wniosła skargę do WSA i skargę kasacyjną do NSA. Sądy skargi oddaliły. Decyzja nie została zmieniona.

Kiedy decyzja stanie się ostateczna a kiedy prawomocna? Ostateczna z dniem doręczenia rozstrzygnięcia SKO stronie i od tej daty liczyć 3-letni termin przedawnienia zgodnie z u.p.s? Natomiast decyzja stanie się prawomocna od daty wydania wyroku przez NSA i od tej daty liczyć 30 dniowy termin na zapłatę?
heymiss_er
Praktykant
Posty: 17
Od: 18 lis 2021, 18:00
Zajmuję się: zs


Napisano: 19 lis 2021, 9:27

Decyzja stała się ostateczna po utrzymaniu jej w mocy przez SKO – tj. w dniu wydania rozstrzygnięcia przez SKO i od tej daty należy liczyć termin 3 lat.

Decyzja stała się prawomocna po oddaleniu skargi kasacyjnej przez NSA – tj. w dniu wydania wyroku przez NSA i od tej daty należy liczyć termin 30 dni.

---------------------------------------------------------------------------------
„Decyzją ostateczną jest - zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a. - decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oznacza to, że walor decyzji ostatecznej uzyskuje każda decyzja wydana przez organ odwoławczy w administracyjnym toku instancji w związku z rozpoznaniem środka prawnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji. (...) Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Lublinie w sprawie o sygn. akt: (...) uzyskała walor ostateczności w dniu jej wydania (...)”.

„Decyzja ostateczna uzyskuje walor decyzji prawomocnej bądź to po upływie terminu do zaskarżenia decyzji ostatecznej do sądu administracyjnego, bądź po odrzuceniu lub oddaleniu skargi przez sąd administracyjny na decyzję ostateczną”.

(Tak: Wyrok NSA z dnia 30.09.2016 r., sygn. akt: I OSK 1152/16, publ. CBOSA).
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1364
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x