dłużnik alimnetacyjne-wszczęcie postęp- a przepr. wywiad i d

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 17 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 07 gru 2016, 14:59

Dzień dobry.
wezwałam dłużnika na wywiad, nie przyszedł, zrobiłam wszczęcie postępowania uznające za dłuż. alimt. za uchylającego się, następnie przyszedł na wywiad i oświadczenie majątkowe, ma zarejestrowaną działalność gospodarcza, czy umarzam postępowanie na 105 kpa?
didi


Napisano: 07 gru 2016, 15:00

???
didi

Napisano: 08 gru 2016, 9:07

elmer podpowiesz?
didi

Napisano: 08 gru 2016, 9:54

tak wydajesz decyzję w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego i odpowiednio ją uzasadniasz
melka25

Napisano: 08 gru 2016, 12:15

dzięki bardzo.
didi

Napisano: 15 sty 2017, 16:56

posiada ktoś wzór takiej decyzji?
będę wdzięczna za pomoc
Katarzynaa
Stażysta
Posty: 56
Od: 12 sty 2017, 20:30
Zajmuję się: ŚR/FA

Napisano: 16 sty 2017, 14:42

Na podstawie art. 5 ust 3, 3a, art. 25, art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U z 2016 r poz. 169 póź. zm. ) oraz art. .104 , art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz.U z 2016 r. poz. 23 )
POSTANAWIA
Umorzyć w całości postępowanie MGOPS.FA.8321.216.2016 wszczęte w dniu 2016-10-28 w sprawie uznania Pana ........ zam. ........., .... za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych:.........

UZASADNIENIE

W związku z niedopełnieniem przez Pana obowiązku wynikającego z wezwania nr MGOPS.FA.8321..... w celu przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz złożenie oświadczenia majątkowego w dniu ...... r. wszczęto postępowanie administracyjne w celu uznania Pana za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz.U z 2016 r poz.169 z późn.zm. ) , w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego; zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy, bez uzasadnionej przyczyny, w zrozumieniu przepisów promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych , prac interwencyjnych , robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych – organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 3a cyt. ustawy – decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów .
Tutejszy organ wezwał Pana, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do stawienia się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w.......... celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania nie stawił się Pan w MGOPS..... w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ani też nie uzgodnił innego dogodnego terminu w którym można byłoby przeprowadzić wywiad alimentacyjny oraz odebrać oświadczenie majątkowe. W związku z powyższym w dniu ......... r. wszczęto postępowanie w sprawie uznania Pana za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego zgłosił się Pan w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego i dopełnił Pan obowiązek o którym mowa powyżej.
Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa( Dz.U z 2016 poz. 23 ) gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Becia1

Napisano: 16 sty 2017, 15:04

Dziękuje bardzo :)
Katarzynaa
Stażysta
Posty: 56
Od: 12 sty 2017, 20:30
Zajmuję się: ŚR/FA

Napisano: 17 sty 2017, 16:26

Mam wątpliwości czy można zrobić takie umorzenie w tej sytuacji.....
Mistrzyni

Napisano: 17 sty 2017, 16:31

też miałem, ale SKO, wyroki sądów a nawet ministerstwo zgodnie orzekło, że należy robić umorzenia
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 18628
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 17 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny