GOPS ponosi koszty postępowania

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 04 paź 2016, 12:32

Witam,jestem nowa na FA i mam następujący problem, mianowicie zostało umorzone postępowanie względem DA tym samym GOPS został obciążony kosztami postępowania i moje pytanie to czy możemy pokryć te koszty z dotacji czy jedynie z środków własnych ? i z jakiego paragrafu ?
Bardzo proszę o pomoc!
FUNDUSZ!


Napisano: 04 paź 2016, 12:52

Pytanie dość oględne.
Z pytania wynikałoby,że egzekucja została wszczęta bezpodstawnie.Bez podstawy prawnej względnie tytuł wykonawczy był wadliwy lub uchylony.Nie sądzę jednak by o to chodziło.Skopiuj i wklej postanowienie komornika o kosztach.Zobaczę co da się zrobić.
gość_gość

Napisano: 04 paź 2016, 13:06

Umorzenie postepowania i stwierdzenie bezskutecznoscin egzekucji na mocy art 824 par. 1 pkt 3 kpc.
Koszty postepowania zostały ustalone na zasadzie art 770 kpc w związku z art. 39 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
FUNDUSZ!

Napisano: 04 paź 2016, 13:23

Nie jesteś adresatem postanowienia.
gość_gość

Napisano: 04 paź 2016, 13:32

1. Przepis w zdaniu pierwszym reguluje podstawową zasadę sposobu rozliczenia między stronami postępowania egzekucyjnego kosztów przeprowadzenia egzekucji. W miejsce zasady odpowiedzialności za wynik postępowania wprowadza zasadę odpowiedzialności dłużnika za koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Zakres kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji wyznaczają przepisy art. 98 i n. w zw. z art. 13 § 2, które znajdują odpowiednie zastosowanie, oraz czynności egzekucyjne podejmowane przez organ egzekucyjny niezbędne do przeprowadzenia egzekucji ze względu na jej rodzaj albo zastosowany sposób. Jeżeli egzekucja nie była celowa albo czynności nie były niezbędne do jej przeprowadzenia, sposób rozliczenia takich kosztów następuje na podstawie zasady określonej w art. 98 § 1 i n. w zw. z art. 13 § 2.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Pruś Piotr, Stefańska Ewa, Sieńko Małgorzata, Adamczuk Andrzej, Radwan Marcin, Manowska Małgorzata
Autor komentarza do cz. TRZECIA tyt. I dz. I art. 770: Adamczuk Andrzej
gość_gość

Napisano: 04 paź 2016, 13:40

Rozstrzygnięcie o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji musi nastąpić w postępowaniu, którego przeprowadzeniem koszty te zostały wywołane.

Komornik rozstrzyga w tym zakresie o kosztach egzekucji świadczeń pieniężnych, w zakresie należnej mu opłaty, na podstawie art. 49 ust. 4 u.k.s.e., a co do pozostałych kosztów na podstawie art. 770 zd. 1 k.p.c. Egzekucja niecelowa to taka, która została wszczęta na wniosek wierzyciela bądź polecenie uprawnionego organu, mimo że brak było podstaw do jej przeprowadzenia. Przede wszystkim dotyczy to wypadku, gdy obowiązek objęty tytułem stanowiącym podstawę egzekucji wygasł przed jej wszczęciem (np. na skutek spełnienia przez dłużnika ciążącego na nim świadczenia). Rozstrzygnięcie o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji, na wypadek wniesienia skargi na postanowienie komornika o ustaleniu kosztów egzekucji, należy do sądu rozpoznającego tę skargę (por. uchwałę SN z 28 kwietnia 2004 r., III CZP 16/04, LexPolonica nr 366668, OSNC 2005, nr 6, poz. 103).

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Pruś Piotr, Stefańska Ewa, Sieńko Małgorzata, Adamczuk Andrzej, Radwan Marcin, Manowska Małgorzata
Autor komentarza do cz. TRZECIA tyt. I dz. I art. 770: Adamczuk Andrzej
gość_gość

Napisano: 04 paź 2016, 14:16

Dzięki za pomoc, ale co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Jestem od niedawna, nie miałam z tym wcześniej do czynienia i każda wskazówka się przyda
FUNDUSZ!

Napisano: 04 paź 2016, 14:27

Przepisz mi całość bez danych.Chyba tyle potrafisz?Co jest w prezentacie?
gość_gość


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny