Jak a podstawa do nowego 100 zł?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 12 sty 2012, 11:34

Na podstawie Rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2011 r. i już...?
Kasia
~Kasia
Inspektor
Posty: 2002
Od: 29 mar 2007, 16:54
Zajmuję się:
Lokalizacja: Ryczywół, Polska


Napisano: 12 sty 2012, 13:54

?
Kasia
~Kasia
Inspektor
Posty: 2002
Od: 29 mar 2007, 16:54
Zajmuję się:
Lokalizacja: Ryczywół, Polska

Napisano: 12 sty 2012, 14:03

Na podstawie art.24 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm.), Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U.z 2011 r. Nr 295, poz. 1746, z późn.zm.) i 104 KPA
po rozpatrzeniu wniosku
~Miłka

Napisano: 12 sty 2012, 14:05

Dziękuję!!!!!
~Wiola

Napisano: 16 sty 2012, 12:34

Już przyznajecie? Ukazało sie to rozporządzenie w Dzienniku Ustaw?
~nnnnnnnnnnnn

Napisano: 16 sty 2012, 15:17

Z tym, że bez uchwały w podstawie bo tej się nie daje.... daje się jedynie ustawy, rozporządzenia i upoważnienie wójta, burmistrza...
~Iza

Napisano: 17 sty 2012, 11:59

a uzasadnienie piszecie, czy 107 par. 4 kpa?
Kasia
~Kasia
Inspektor
Posty: 2002
Od: 29 mar 2007, 16:54
Zajmuję się:
Lokalizacja: Ryczywół, Polska

Napisano: 17 sty 2012, 15:03

Podtsawa prawna taka:
Na podstawie art. 104, art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U.z 2011 r. Nr 295, poz. 1746, z późn.zm.) oraz upoważnienia Burmistrza Głogówka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz upoważnienia Burmistrza Głogówka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej po rozpatrzeniu wniosku o ...... nr złożonego....

A uzasadnienie mniej więcej takie:
Na podstawie złożonych dokumentów oraz po rozpatrzeniu Pana/i/ wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne stwierdzono, że spełnia Pan/i/ przesłanki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U.z 2011 r. Nr 295, poz. 1746, z późn.zm.). Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. W zwiazku z faktem, iż decyzja uwzględnia w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia, ponadto na podstawie art. 130 § 4 KPA decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem wszystkich stron /Dz. U. 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U.z 2011 r. Nr 295, poz. 1746, z późn.zm.):
§ 2. 1. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).
2. Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie.
3. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.
§ 3. 1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 4. Pomocy udziela się na wniosek osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, złożony do organu określonego w § 3 ust. 1.
§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4, składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
2. Wniosek, o którym mowa w § 4, złożony po terminie określonym w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.~Iza


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny