jak naprawić błąd programu

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 17 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 10 gru 2013, 10:23

w lutym wydałam decyzje przyznająca zasil.pielegn.
Pani ma orzeczenie wydane do 19.12.2014r. aa program przyznał do 31.10.2013r. i tak jest też w decyzji
dopatrzyłam sie błędu w decyzji i jak to wyprostować ?? naprawić ??

Macie jakiś wzór ??
~Felicja - NOWA


Napisano: 10 gru 2013, 10:34

Czy tą omyłkę moge tym postanowienie zmienić ?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

postanawiam, z urzędu

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji z dnia 06.09.2012r. Nr KK/00233/ZR/09/2012 zachodząca w uzasadnieniu o przyznanie zasiłku pielegnacyjnego;
zapis treści:
\"zasiłek pielęgnacyjny osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia legitymujacej sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci przyznany na.... w kwocie 153 zl na okres od: 28.11.2012r. do 31.10.2013r.”
zastąpić zapisem
\"zasiłek pielęgnacyjny osobie niepelnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia legitymujacej sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci przyznany na.... w kwocie 153 zl na okres od: 28.11.2012r. do 19.12.2014r.”
tak jak wnioskowała wnioskodawczyni.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 113 §1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. W związku z oczywistą omyłką w decyzji tutejszy organ postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w powyższej decyzji.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
~Felicja - NOWA

Napisano: 10 gru 2013, 10:52

PROSZE O POMOC
~Felicja - NOWA

Napisano: 10 gru 2013, 11:13

dla mnie nie jest to \"oczywista omyłka pisarska\", dotyczy okresu na jaki przyznano świadczenie
- cóż by to było jakby wszystkim można tak przyznawać nieprzyznane wcześniej świadczenia
~Ilona

Napisano: 10 gru 2013, 11:14

czyli co proponujesz Ilona ??
~Felicja - NOWA

Napisano: 10 gru 2013, 11:18

od postanowienia służy zażalenie nie odwołanie
~Łukasz

Napisano: 10 gru 2013, 11:20

Czyli Pani ma sie odwolac od mojej decyzji?
a nie moge sama jakoś to wyprostować ?
~Felicja - NOWA

Napisano: 10 gru 2013, 11:20

155 KPA...
~Jagoda

Napisano: 10 gru 2013, 11:21

nie, sama nie mozesz...teraz to albo zmiana za zgodą strony albo SKO uniewaznienie
~Jagoda

Napisano: 10 gru 2013, 11:28

może zrób zmianę do decyzji (art. 32 ust. 1a)
~Ilona


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 17 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny