KN a pełnoletni uchodźca opuszczajacy placówkę

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 13 sty 2016, 22:21

Witam
w 2007 roku dziewczynka z Mołdawi trafiła na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Dziecko co jakiś czas na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego otrzymywało ZGODĘ NA POBYT CZASOWY. Pobyt dziecka był
refundowany ze środków UW (

Niedawno otrzymaliśmy interpretację z MPiPS.
Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt. 4 bustawę o wrispz stosuje się do m.in. cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a) zezwolenia na pobyt stały,
b) zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).

Natomiast zgodnie z art 5 ust. 3 Przepisy działu III (dotyczące pieczy zastepczej) stosuje się także do małoletniego cudzoziemca niewymienionego w ust. 1 pkt 2–4, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

MPiPS uważa że przepisy działu III dotyczą TYLKO MAŁOLETNICH CUDZOZIEMCÓW.
I na tej podstawie nie przekazuje Nam dotacji na utrzymanie wychowanki w placówce...
Moim zdaniem to nadinterpretacja gdyż ustawa wskazuje ze ww. przepisy STOSUJE SIĘ TAKŻE.
Moim zdaniem nie wyklucza to finansowania os. pełnoletniej pod warunkiem , że się uczy...

Ale co z kontynuacją nauki?

Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, nie traci uprawnień określonych w dziale IV w przypadku podjęcia nauki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej...

Nasza wychowanka 'mieści się" zaś w pkt. 4 - ma zezwolenie na pobyt czasowy

Czy przysługuje Jej KN?
Ma program usamodzielnienia, opiekuna, uczy się w Polsce... (ogólnie spełnia przesłanki ustawowe)

Wg. MPiPS świadczenie na KN nie przysługuje wychowance - powołują się na
Natomiast zgodnie z art 5 ust. 3 Przepisy działu III (dotyczące pieczy zastepczej) stosuje się także do małoletniego cudzoziemca niewymienionego w ust. 1 pkt 2–4.
A głownie chodzi o słowo "małoletniego"


Wg. mnie przysługuje...
Przepisy działu IV nie mówią nic o innych wymaganiach wobec wychowanków - cudzoziemców.
A art. 5 - który mówi
że ustawę stosuje się do cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak wskazania co do pełnoletności)

Też macie takie przypadki?
Co wtedy robicie?
JustynaPCPRPCPR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny