liceum dla dorosłych - Stypendia

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
przeliczenie dochodów Skład rodziny od kiedy wliczać członka rodziny pismo z kuratorium o wkładach własnych Stypendia szkolne, zmiana kryterium dochodowego Wzór decyzji Wypłata zasiłku szkolnego

Napisano: 16 wrz 2016, 12:52

Jeśli uczeń uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych tez należy się stypendium szkolne.
Kasia Ćw.


Napisano: 20 wrz 2016, 12:46

podbijam pytanie.
@xyz poradzisz cos?
krawkat
Stażysta
Posty: 132
Od: 27 cze 2016, 8:42
Zajmuję się:

Napisano: 20 wrz 2016, 14:06

jeśli spełniony jest warunek wieku, typu szkoły i kryterium dochodowe nie jest przekroczone,to moim zdaniem tak

poniżej kopiuję takie wyjaśnienie może komuś się przyda

Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego

Pomoc materialną przysługującą uczniom można podzielić na dwie grupy czasowe:
1) pomoc przysługująca do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia ,
2) pomoc przysługująca do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki .

Świadczenia socjalne (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) według pierwszej grupy czasowej przysługują:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
– słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych.

Świadczenia socjalne do ukończenia realizacji obowiązku nauki (według drugiej grupy czasowej) przysługują:
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających – dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych.

Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia. Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g). Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne (w wieku 3-6 lat), ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto dyspozycja art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty nie obejmuje studentów szkół wyższych i licencjackich.

Zaraz będzie reszta
xyz@

Napisano: 20 wrz 2016, 14:09

*2 Pomoc materialna w tym przypadku przysługuje do 24 roku życia, pod warunkiem, że uczeń uczęszcza do szkoły. Nie ma tu znaczenia, czy jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – uczeń może uczęszczać do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej i ma prawo ubiegać się o pomoc. Wypłatę świadczenia należy jednak zakończyć – pomimo chodzenia do szkoły – w miesiącu, w którym uczeń ukończy 24 rok życia.
*3 Obowiązek nauki spełnia się (po ukończeniu obowiązku szkolnego: szkoła podstawowa + gimnazjum) przez:
– uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
– uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych (placówki kształcenia ustawicznego lub praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) posiadających akredytację właściwego miejscowo kuratora oświaty, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia,
– uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej – innej niż szkoły, placówki i ich zespoły – prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne, na zasadach działalności gospodarczej, posiadającej akredytację, o której była mowa powyżej,
– realizowane przygotowania zawodowego u pracodawcy.
Świadczenie przysługuje do czasu ukończenia tylko jednej szkoły ponadgimnazjalnej, realizowanej bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum. Uczęszczanie do kolejnej szkoły ponadgimnazjalnej nie stanowi już realizacji obowiązku nauki.
xyz@

Napisano: 21 wrz 2016, 7:58

właśnie mam problem z tym, że we wniosku gdzie mam rubrykę gdzie szkoła potwierdza uczęszczanie do niej nie ma wpisanej klasy tylko semestr. Z kolei do św. rodzinnych matka przyniosła zaświadczenie o kontynuowaniu nauki i tam chłopak ma wpisane że jest słuchaczem w liceum dla dorosłych.
To nie jest tak że stypendium przysługuje uczniom i słuchaczom ale publicznych kolegiów...
krawkat
Stażysta
Posty: 132
Od: 27 cze 2016, 8:42
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x