Nienależnie pobrany SZO, czy na pewno ?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 13 lip 2018, 11:48

Proszę podpowiedzieć mi, który z punktów przepisu art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, określającego przesłanki po spełnieniu których pobrany zasiłek można uznać za nienależnie pobrany, organ mógł uznać za spełniony ?
Sprawa dotyczy sytuacji kiedy to opiekun mając prawo do SZO złożył wniosek o przyznanie ŚP i wraz z wnioskiem oświadczenie, iz wraz z przyznaniem ŚP zrezygnuje z pobieranego SZO.
Organ odmówił przyznania ŚP sprawa trafiła do SKO, które uchyliło decyzję organu i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania z uwzględnieniem wskazań i oceny prawnej przedstawionych przez Kolegium.
Odnosząc się do tego co w uzasadnieniu decyzji napisało Kolegium (a SKO uznało argumenty opiekuna, ale jedyna przeszkodę aby SKO mogło przyznać ŚP stanowił pobierany SZO ), opiekun zrezygnował z SZO (wyraził zgodę na uchylenie decyzji przyznającej SZO za okres zasiłkowy poprzedni oraz za okres zasiłkowy teraźniejszy. SZO zostało uchylone, ale ŚP organ nie przyznał, więc opiekun ponownie odwołał się do SKO.
Sprawa w Kolegium jeszcze nie odbyła się, ale OPS zawiadomił opiekuna o wszczęciu postępowania, (w związku z uchyleniem decyzji na SZO ) w sprawie nienależnie pobranego SZO, czyli w skrócie OPS będzie żądał zwrotu niby nienależnie pobranego SZO (za okres w którym opieka była zgodnie z umową pomiędzy opiekunem, a organem ) należycie przez opiekuna sprawowana, co organ potwierdzał w wywiadach środowiskowych.
Czy takie zachowanie organu to zastraszanie opiekuna lub może kara za złożenie przez niego wniosku o prawo do ŚP ?
Czy organ (miejscowości nie będę wymieniał, choć należałoby to zrobić), a dokładniej mgr wystawiająca to zawiadomienie, takim działaniem nie wyrabia złej opinii innym OPSom ?
Proszę odpowiedzieć na pierwsze pytanie - który z punktów ww artykułu ustawy został przez opiekuna spełniony, że w zaistniałem opisanej wyżej sytuacji, organ zamierza żądać zwrotu uznanego (przez organ) nienależnie pobranego SZO
-----------
Krzysztof

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, do obowiązków tych pracowników należy przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, a także wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie
Krzysztof
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 283
Od: 04 sty 2014, 2:06
Zajmuję się: ciężka i odpowiedzialna praca
Lokalizacja: EL


Napisano: 13 lip 2018, 12:34

Być może chodzi o to, że jeżeli SKO przyzna świadczenie pielęgnacyjne, to będzie ono przyznane wstecz - od dnia złożenia wniosku - za ten sam okres, w którym opiekun pobierał SZO. Wtedy organ wypłaci ŚP w wyrównaniem, potrącając kwoty SZO już wypłaconego. Nie może raczej zaistnieć sytuacja, w której opiekun nie ma przyznanego ŚP a ma do zwrotu SZO.
Kto w świadczeniach pracuje, ten się w cyrku nie śmieje...
Zofia
Starszy referent
Posty: 808
Od: 19 lut 2015, 12:39
Zajmuję się: ŚR/ŚW

Napisano: 13 lip 2018, 13:28

Akurat to, że opiekun dostanie świadczenie pielęgnacyjne od miesiąca w którym złożył wniosek o świadczenie jest niepodważalne, a złożone oświadczenie tylko umacnia ten fakt i następstwa, czyli wypłatę różnicy między już pobranym zasiłkiem, a będącym przyznanym świadczeniem.
Natomiast skoro organ / Pani mgr wystawia pismo / zawiadomienie o uruchomieniu postępowania na podstawie art. 61 par. 1 i par. 4 Kpa w związku z art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranego SZO za okresy jak w poprzednim komentarzu i z uwagi na uruchomiona sprawę uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - pytam po jakie licho organ wystawia tak beznadziejne zawiadomienie, jeśli już na pierwszy ogląd widać, że nie ma mowy, aby opiekun spełniał któryś z punktów art. 30 ust. 2 - a przecież musiałby któryś z nich spełniać, aby organ uznał, że pobierany wcześniej przez opiekuna SZO był nienależnie pobrany.
Roztargnienie, przeoczenie, czy może częsty w podobnych sytuacjach brak logicznego myślenia w następstwie braku podstawowej wiedzy ?
-----------
Krzysztof

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, do obowiązków tych pracowników należy przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, a także wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie
Krzysztof
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 283
Od: 04 sty 2014, 2:06
Zajmuję się: ciężka i odpowiedzialna praca
Lokalizacja: EL

Napisano: 13 lip 2018, 13:55

A który artykuł mówi o wypłacaniu różnicy między świadczeniami w przypadku gdy jedno zamienia się na drugie? No żaden. To tak nie działa. Niestety przepisy są jakie są i wydaje mi się, że to nienależnie pobrane to tylko formalność - tak aby bez problemu potrącić SZO ze ŚP.
Za jakie konkretnie okresy jest wszczęte postępowanie o zwrocie i od kiedy ma być przyznane ŚP? Bo jeżeli te okresy się pokrywają, to chyba wszystko jasne?
Nie można sobie po prostu potrącić świadczenia, jeśli na ma na to jakiejś decyzji - tak działa administracja i nie nam to zmieniać ;)
Co do artykułu: świadczenia wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do pobierania[...]
Oczywiście można się od takiej decyzji odwoływać, bo w momencie pobierania świadczenia nie było przyznanego ŚP.
Kto w świadczeniach pracuje, ten się w cyrku nie śmieje...
Zofia
Starszy referent
Posty: 808
Od: 19 lut 2015, 12:39
Zajmuję się: ŚR/ŚW

Napisano: 13 lip 2018, 14:25

Nie byłoby mowy o wypłacaniu różnicy między świadczeniami, jeśli organ wówczas (po rozpoznaniu wniosku wraz z jednoznacznym oświadczeniem) podjąłby jedynie słuszną w takim przypadku decyzje o przyznaniu opiekunowi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Skoro organ złamał przepisy i tym samym odroczył prawidłowe ustalenie prawa do świadczenia, więc to problem organu, jak rozwiązać supełek, który to supełek organ samodzielnie poczynił.
Jeśli myśli Pani o tym punkcie art. 30
2. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:
1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;

Tenże punkt wypadałoby przeczytać po przecinku do końca i jeszcze, co najważniejsze, zrozumieć.
Jeśli moja ocena jest błędna to, bardzo proszę dokładniej wyjaśnić szczegóły zaistnienia takiej sytuacji na przykładzie tego co napisałem o SZO i ŚP w pierwszym komentarzu.
Nie można iść na łatwiznę i w bylejakość i mówić - a niech się odwoła - bo to przecież na organie spoczywa obowiązek dokładnego rozpoznania sprawy , dokładnego wyjaśnienia dokonanych ustaleń wnioskodawcy i podjęcia prawidłowej decyzji, a nie na chybił trafił - to nie jest Lotto
-----------
Krzysztof

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, do obowiązków tych pracowników należy przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, a także wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie
Krzysztof
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 283
Od: 04 sty 2014, 2:06
Zajmuję się: ciężka i odpowiedzialna praca
Lokalizacja: EL

Napisano: 13 lip 2018, 15:43

1. Organ nie miał prawa uchylić SZO wstecz. decyzja jest do unieważnienia;
2. organ niema prawa orzekać o NP
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 18629
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 26 lip 2018, 9:53

i co dalej z tym świadczeniem oczywiste jest że nie może otrzymać SZO i ŚP za ten sam okres
truskawkowa86
Praktykant
Posty: 1
Od: 26 lip 2018, 9:40
Zajmuję się: ŚW/SR/DS

Napisano: 19 wrz 2019, 16:24

A wystarczyło logicznie pomyśleć i nie działać po złości wobec opiekuna.

Wydaną decyzją SKO uchyliło decyzje OPS o nienależnie pobranym SZO i umorzyło postępowanie organu I instancji w całości.
" Zespół orzekający stwierdza, że w niniejszej sprawie należało uchylić zaskarżoną decyzję w całości i umorzyć postępowanie pierwszej instancji w całości dlatego, że brak było podstaw do uznania, iż SZO wypłacony opiekunowi, na podstawie decyzji z dnia ..... w okresie .... w łącznej kwocie ......, jest nienależnie pobranym świadczeniem, które podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy, który był podstawą prawną zaskarżonej decyzji. "

Kierownik OPS chciał zrobić na złość opiekunowi za to, że opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej złożył wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (które i tak później uzyskał decyzją SKO ), a następnie złożył wniosek o uchylenie SZO, pomimo, że organ zdecydowanie odradzał opiekunowi takie działania i kategorycznie twierdził, że tak, czy owak, opiekun nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego, a jak będzie zbyt wiele wymagał od organu, to będzie musiał oddać sumę kwot wypłaconego dotąd zasiłku.

Nasuwa się pytanie, czy warto było udawać najmądrzejszych w całej wsi ?
Organ ma 4 tysiaki w plecy i jestem bardzo ciekawy co z tym fantem teraz zrobi.
-----------
Krzysztof

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych, do obowiązków tych pracowników należy przestrzeganie Konstytucji RP i innych przepisów prawa, a także wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie
Krzysztof
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 283
Od: 04 sty 2014, 2:06
Zajmuję się: ciężka i odpowiedzialna praca
Lokalizacja: EL


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny