odwołanie od zas.stałego SKO

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]

Moderator: heiland

Napisano: 20 lis 2015, 11:43

Klient odwołał się od decyzji zasiłku stałego, za kilka dni wypłata zasiłków stałych, czy mam mu wstrzymać wypłatę?
kasiek2


Napisano: 20 lis 2015, 13:03

Skoro się odwołał to decyzja nie jest wykonalna..przesyłasz dokumenty do SKO nie możesz wypłacić pieniędzy, czekasz na rozstrzygniecie przez SKO
dorotes

Napisano: 21 lip 2016, 15:36

A jak SKO utrzymało naszą decyzję w mocy, a klient zaskarżył do Sądu decyzję SKO, to kiedy realizujemy świadczenie?
Alaaaaaa

Napisano: 21 lip 2016, 18:08

jak utrzymało to co chcesz wypłacać??? :twisted:
Wredna1

Napisano: 22 lip 2016, 8:57

No właśnie spotkałam się z opinią, że jak SKO utrzymało, to należy wypłacić
Alaaaaaa

Napisano: 22 lip 2016, 9:05

bo wrednaq zrozumiala, ze to odmowa zasiłku

jak sko utrzyma to sie wyplaca, chyba, ze strona zas sie odoła - trzeba poczekac na uprawomocnienei sie wyroku sko
fddf

Napisano: 22 lip 2016, 11:31

"A jak SKO utrzymało naszą decyzję w mocy, a klient zaskarżył do Sądu decyzję SKO, to kiedy realizujemy świadczenie? "
po otrzymaniu odpowiedzi z sądu
Gość

Napisano: 22 lip 2016, 13:39

Jednak po decyzji z SKO możemy realizować świadczenie.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

Art. 61. § 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. § 2. W razie wniesienia skargi: 1) na decyzję lub postanowienie – organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania; 2) na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa – właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części; 3) na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej – właściwy organ może, z
©Kancelaria Sejmu s. 25/88
2016-04-07
urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie. § 3. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. § 4. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności wydane, na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności. § 5. Postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym. § 6. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności traci moc z dniem: 1) wydania przez sąd orzeczenia uwzględniającego skargę; 2) uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego skargę.
Alaaaaaa


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny