PFRON

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 11 sie 2014, 11:44

Czy ktoś opłaca składki na PRON - z jakiego §, czy ops-y mogą korzystać z jakiś obniżek składki?
Kryśka


Napisano: 11 sie 2014, 12:05

Obecnie nie płacimy - bo mamy zatrudnione osoby niepełnosprawne i wypełniamy tylko informację INF-1. Ale niedawno jeszcze płacilismy z par.4140. OPS-y płacą tak jak wszystkie jednostki .
reginka

Napisano: 13 sie 2014, 10:01

Obowiązek dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstaje w przypadku osiągnięcia przez pracodawcę stanu zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników.

Stan zatrudnienia należy ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dalej ustawa o rehabilitacji). Oznacza to, że pracodawca powinien ustalić liczbę etatów w danym miesiącu, które oblicza przez zastosowanie średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu.

Średnią arytmetyczną należy obliczyć:

sumując stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), a następnie
dzieląc uzyskany wynik przez liczbę dni w miesiącu.

W obliczeniach należy uwzględniać również dni wolne od pracy (niedziele, święta) przyjmując istniejący stan zatrudnienia w danym dniu.

Do liczby pracowników nie należy wliczać osób zatrudnionych:

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
przebywających na urlopach wychowawczych,
nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne usta
ops-jaga


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny