pobierała ŚP do stycznia 2013r. prosi o przywrócenie prawa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 14 kwie 2014, 10:00

Pani pobierała ŚP do stycznia 2013r.(utrata ważności orzeczenia) W lutym ponowne orzeczenie na stałe. Nie składała wniosku o SZO, ani o SP po otrzymaniu od nas informacji o nowych warunkach. Obecnie złożyła wniosek o przywrócenie świadczenia pielęgnacyjnego.
Jak myślicie czy takie osoby będą mogły liczyć na wyrównanie, i obecnie zawiesić postępowanie do czasu uprawomocnienia się ustawy. czy pisać odmowę na obecnie obowiązujących przepisach o SP.
Mamira


Napisano: 14 kwie 2014, 10:38

Nie przysługuje żadne wyrównanie. Ustawa o świadczeniach dla opiekunów jednoznacznie określa, że świadczenia przysługują tym osobom, które utraciły z mocy ustawy świadczenia pielęgnacyjne. W twojej sytuacji osobie wygasło orzeczenie więc .
Olaf

Napisano: 14 kwie 2014, 16:51

Olaf pisze:Nie przysługuje żadne wyrównanie. Ustawa o świadczeniach dla opiekunów jednoznacznie określa, że świadczenia przysługują tym osobom, które utraciły z mocy ustawy świadczenia pielęgnacyjne. W twojej sytuacji osobie wygasło orzeczenie więc .
Pozwolę sobie poddać w wątpliwość tę tezę ponieważ, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w art. 25. expressis verbis wymienia osoby w sytuacji opisanej przez p. Mamira. dając im prawo do zasiłku, od dnia wejścia w życie ustawy, tak jak pozostałym, nie mówiąc jednak że za okresy zaległe to już nie. Tym bardziej że osoby te zgodnie z ww. ustawą od 01.07.2013 do dnia wejścia w życie, spełniały warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Ba! Pani z przypadku opisanego w zapytaniu p. Mamira takie warunki do otrzymania świadczenia, spełniała także w lutym, tylko właśnie z mocy tego niefortunnego prawa odmówiono jej przedłużenia świadczenia, jednak na mocy tej samej ustawy, więc może też z mocy prawa.
Komodo

Napisano: 14 kwie 2014, 17:38

Najpierw to sie dobrze wczytaj w ten artykuł, ze mówi o szo i od dnia wejścia ustawy w zycie do konca roku.

Art. 25.
W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 16a ustawy zmienianej w art. 17, ubiegają się osoby, którym w okresie od dnia 31 grudnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. wygasły decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2013 r., z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje tym osobom w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2014 r., na warunkach dotyczących specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w ustawie zmienianej w art. 17, również jeżeli osoby te nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 
m&m

Napisano: 16 kwie 2014, 9:45

np. osoba pobierała ŚP na matkę przyznane decyzją do 31.I.2013r. (taki był termin ważności orzeczenia); następnie w II.2013r. złożyła wniosek na SZO z aktualnym orzeczeniem (znaczny stopień na stałe) i otrzymała decyzję odmowna z uwagi na brak rezygnacji z zatrudnienia.
Z art. 25 tej ustawy z 4 kwietnia 2014r. nie wynika, że jej przysługuje wyrównanie, tylko SZO od dnia wejścia w życie ustawy do 31.12.2014r. ?
O co w tym chodzi ? czy osoby te mamy informować i maja składać wniosek na SZO ?
*ola


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny