Projekt aktywizacji zawodowej- finansowanie szkoleń i staży

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 04 sty 2021, 22:33

Fundacja Edukacji Nowoczesnej we współpracy z IBIS Instytutem Badań i Szkoleń zapraszają do wzięcia udziału w projekcie: „Rozwiń skrzydła – młodzi na start”.

Co oferujemy?

pośrednictwo pracy
płatne staże zawodowe
subsydiowane zatrudnienie (dofinansowanie do zatrudnienia)
dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej
zwrot kosztów dojazdu
posiłki w czasie zajęć
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe lub kompetencje oraz stypendium za uczestnictwo
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
warsztaty motywacyjne
Kto może skorzystać z programu?

Uczestnikami projektu mogą być osoby z następujących grup docelowych:

osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu)
osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)
matki przebywające w domach samotnej matki
osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu)
osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
spełniające łącznie poniższe warunki:

osoby w wieku 15 – 29 lat, należące do grupy NEET, zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub mazowieckiego (90% uczestników projektu) tj.:
osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym)
osoby nie szkolące się (osoby, które nie brały udziału w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)
bierne zawodowo (osoby niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – potwierdzenie na podstawie oświadczenia)
osoby w wieku 15 – 29 lat zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub mazowieckiego wywodzące się z poniższych grup docelowych (10 % uczestników projektu) tj.:
pracujący, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)
osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych (umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia zawartą na czas określony)
pracujący w ramach umów cywilnoprawnych – stosunek cywilnoprawny regulowany jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.

Zapraszam do kontaktu: 729 978 193, mail: [email protected]
Patrycjatarnas
Praktykant
Posty: 4
Od: 04 sty 2021, 22:13
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x