uchylenie zasiłku pielęgnacyjnego - pilne

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 14 lut 2011, 11:19

muszę wydać decyzję uchylającą zasiłek pielęgnacyjny za okres od 1.07.2008r do 30.04.2011r ponieważ osoba brała u nas i równocześnie z ZUS. Może ktoś pisał taką decyzję to bardzo bym prosiła o wzór
~ewka


Napisano: 14 lut 2011, 12:50

DECYZJA OPS.8127/000046/ZK/04/2010Na podstawie art. 16 ust. 6, art. 20 ust. 3 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 tekst jednolity z późn. zm.), art. 104 KPA oraz Zarządzenia Nr 18/2004 Wójta Gminy ......... z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w..........do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, zmieniając decyzję Nr OPS.8127/000379/ZP/09/2006 z dnia 2006-09-14

ORZEKAM

zakończyć realizację decyzji Nr OPS.8127/000379/ZP/09/2006 z dnia 2006-09-14 od dnia 2010-04-01 . Powodem zakończenia decyzji jest przyznanie dodatku pielęgnacyjnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych .UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 tekst jednolity z późn. zm.), zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego .
Dnia 2010-03-25 Dział Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka został poinformowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Stargardzie Szczecińskim, że został przyznany Panu ,,,,,,,,,,,, ur. ......1934r . dodatek pielęgnacyjny od 02.07.2009r . ze względu na osiągnięcie 75 lat. W związku z tym, że od 02.07.2009r . inna instytucja przyznała Panu prawo do dodatku pielęgnacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności w tut. Ośrodku nie przysługuje. W tej sytuacji uchylenie od 2010-03-25 decyzji OPS.8127/000379/ZP/09/2006 z dnia 2006-09-14 jest konieczne i uzasadnione.
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Nie podlega opłacie skarbowej - art.2 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635).

...................
podpis


Otrzymują

adresat
a/a
~Joanna

Napisano: 14 lut 2011, 13:23

dzięki
~ewka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny