UZASADNIENIE - Uchwała asystent rodziny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 15 cze 2012, 12:31

potrzebuje UZASADNIENIA do uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu \"Asystent rodziny 2012\" dofinansowanego w ramach Resortowego programu.....
ktoś poratuje?
~sarna


Napisano: 15 cze 2012, 12:58

Od 1 stycznia 2012r. zaczęła obowiązywać większość przepisów ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowe przepisy przewidują szereg obowiązków, m.in. dla gmin i powiatów.
Do zadań własnych gminy należeć ma m.in. opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny; tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem , w tym placówek wsparcia dziennego, a także praca z rodziną przeżywającą trudności
w wypełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.
Z kolei do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny. Wójt będzie mógł upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. W terminie do 31 marca każdego roku wójt ma składać radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawiać potrzeby związane z realizacją tych zadań. Rada gminy uchwalać będzie gminne programy wspierania rodziny.
Cytowana ustawa o pieczy zastępczej zakłada wprowadzenie funkcji tzw. asystenta rodziny, który ma za zadanie skoncentrować się na praktycznym wymiarze pracy z rodziną poprzez wsparcie jej w wychowaniu dzieci, jak również rozwiązywaniu ich problemów.
W strukturze organizacyjnej nowego systemu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, asystent rodziny funkcjonuje na poziomie gminy i jest zatrudniony przez wójta lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację pracy z rodziną.
Reasumując pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina to zleciła. Gminy będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny.

~et


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny