PISMO !! WZÓR !!!

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 04 gru 2014, 11:52

PROSZE !!! o wzór pisma do Zakl Karnegoz zapytaniem czy jest tam nasz dlużnik Prosze Malo że dziadem jestem nie mam polotu pisarskiego nie jestem elokwentny Pracuję TU przez przypadek choc staram sie pracować rzetelnie Jeszcze raz plis dzieki serdeczne za zainteresowanie moim zmartwieniem
RON


Napisano: 04 gru 2014, 12:34

szkoda ... a może jeszcze poczekam ? prosze.....
RON

Napisano: 04 gru 2014, 12:58

HM......
RON

Napisano: 04 gru 2014, 13:31

GOPS-4511.51.2014


Zakład Karny ....................Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012, poz. 1228 ze zm.) oraz upoważnieniem Wójta Gminy ............ dla Kierownika GOPS w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ........zwraca się z prośbą o podanie przewidywanego ukończenia odbywania kary pozbawienia wolności Pana .............., Pesel: ..............w Zakładzie Karnym.
gopsz3

Napisano: 04 gru 2014, 14:22

GOPS.FA. ……………………Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
ul. Rakowiecka 37 a
02-521 Warszawa


WNIOSEK
o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie
lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym1)


art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)
1. .....................................................................................................................................................................................
(podstawa prawna upoważniająca do otrzymania informacji lub udostępnienia danych osobowych, a w przypadku osoby najbliższej
— uzasadnienie potrzeby żądania udostępnienia danych osobowych2))


2. .....................................................................................................................................................................................
(informacje o osobie pozbawionej wolności umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji lub danych osobowych3))


.................................................................................... ..................................................................................
(data urodzenia /DD.MM.RRRR/) (numer PESEL)
.................................................................................... ..................................................................................
(nazwisko — wypełnić drukowanymi literami) (nazwisko rodowe — wypełnić drukowanymi literami)

.................................................................................... ..................................................................................
(imiona — wypełnić drukowanymi literami) (imię ojca — wypełnić drukowanymi literami)

.................................................................................... ..................................................................................
(imię matki — wypełnić drukowanymi literami) (miejscowość urodzenia — wypełnić drukowanymi literami)

3. Proszę o udzielenie informacji czy Pan ………………….. przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Informacja ta niezbędna jest celem ustalenia miejsca pobyt dłużnika alimentacyjnego.
(zakres żądanych informacji lub danych osobowych o osobie wskazanej w pkt 2)


.............................. .....................................................................................................
(data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej albo podpis osoby najbliższej 4) )


1) Należy skreślić zbędne wyrazy, wskazując, czy wnioskodawca ubiega się o udzielenie informacji, czy też o udostępnienie
danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.
2) Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania
otrzymania informacji lub udostępnienia danych osobowych o osobie pozbawionej wolności, a osoba fizyczna powinna
wskazać potrzebę żądania udostępnienia danych osobowych, wraz z krótkim opisem charakteru związku łączącego ją
z osobą pozbawioną wolności.
3) W pkt 2 należy wskazać znane wnioskodawcy informacje o osobie pozbawionej wolności umożliwiające wyodrębnienie
informacji lub danych osobowych tej osoby ze zbioru, w tym co najmniej nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia, imię
ojca lub imię matki albo numer PESEL.
4) Dane dotyczące wnioskodawcy. W przypadku podmiotu ustawowo uprawnionego — podpis i imienna pieczęć upoważnionej
osoby, a w przypadku osoby najbliższej — czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
Iga*


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny